•  
    اعضای حقوقی - مرکز سخت افزار ایران
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: مرکز سخت افزار ایران
    کد عضویت: 21020129
    مدیر: مسعود محمدی
    تلفن : 02166509004
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
    استان  / شهر : تهران/تهران
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان