•  
    اعضای حقوقی - مبین تدبیر شریف
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: مبین تدبیر شریف
    کد عضویت: 21012929
    مدیر: شهرام میناسرشت
    تلفن : 88939083
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
    استان  / شهر : تهران/تهران
    آدرس وب سایت: www.mobin-it.ir
    توضیحات
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان