•  
    اعضای حقوقی - آریانت
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: آریانت
    کد عضویت: 21020105
    مدیر: مهدی احمدی
    تلفن : 02188787823
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۲/۰۴/۲۷
    استان  / شهر : تهران/تهران
    آدرس وب سایت: arianetshop@yahoo.com
    توضیحات
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان