•  
    اعضای حقوقی - آترابان سورین
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: آترابان سورین
    کد عضویت: 21020125
    مدیر: علیرضا علی بیک طهرانی
    تلفن : 02126652063
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
    استان  / شهر : تهران/تهران
    آدرس وب سایت: www.atraban.com
    توضیحات
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان