•  
    اعضای حقوقی - ساینا ارتباط پژواک
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: ساینا ارتباط پژواک
    کد عضویت: 21012957
    مدیر: مهدی فاضل زاده
    تلفن : 88105463
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
    استان  / شهر : تهران/تهران
    آدرس وب سایت: www.sainetco.ir
    توضیحات
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان