•  
    اعضای حقوقی - سگال افزار پارس
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: سگال افزار پارس
    کد عضویت: 21020084
    مدیر: حسین رنجبر
    تلفن : 02188346347
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
    استان  / شهر : تهران/تهران
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان