•  
    اعضای حقوقی - همینا
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: همینا
    کد عضویت: 21020122
    مدیر: زینب جم
    تلفن : 02166495032
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۶/۰۱/۲۴
    استان  / شهر : تهران/
    آدرس وب سایت: www.haminaa.com
    توضیحات
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان