•  
    اعضای حقوقی -یاسین سیستم
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: یاسین سیستم
    کد عضویت: 21020012
    مدیر: سجاد حاتم خانی
    تلفن : 77615381
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۸۷/۰۷/۲۰
    استان  / شهر : تهران/تهران
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان