•  
    اعضای حقوقی -فروشگاه اهری
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: فروشگاه اهری
    کد عضویت: 21020031
    مدیر: علیرضا اهری لاحق
    تلفن : 22511925
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۸۷/۰۷/۰۸
    استان  / شهر : تهران/تهران
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان