•  
    اعضای حقوقی -دلفان سیستم
    مشخصات حقوقی
    نام کامل: دلفان سیستم
    کد عضویت: 21020078
    مدیر: علی دلفان آذری
    تلفن : 26521429
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۰/۱۰/۰۸
    استان  / شهر : تهران/تهران
    آدرس وب سایت:
    توضیحات
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان