•  
    اهداف و برنامه ها

    1.تدوین استانداردها(تولید، توزیع، ...) (ذیل برنامه 2.4) و فهرست بهای خدمات (اقدام 1.4.2) و  دیگر مستندات حوزه موضوعی کمیسیون رسانه‌های دیجیتال و نشر الکترونیک مانند: قراردادها، تفاهم نامه ها، شرکت نامه ها، قراردادهای نمونه کار با متخصصان و مشاوران (اقدام 1.10.2)، حقوق معنوی و ضمایم قانونی توافقنامه ها (اقدام 2.3.3)
    2.همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد در برگزاری نمایشگاههای استانی و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال و نشر الکترونیک (در برنامه فعلی  ولی شاید بتوان در ادامه اقدام 1.5.2 انجام داد)
    3.همکاری با مرکز پزوهش ها و کمیسیون های دولت و دیگر مراجع بالادستی در زمینه تدوین قوانین و آیین نامه های مرجع و مرتبط (اقدام 1.9.1)
    4.ایجاد زیرساخت و محتوای آموزش های صنفی به صورت مجازی و الکترونیکی (ذیل برنامه 2.2)
    5.ارتقای سطح درآمد سازمان از طریق افزایش اعضا، تقویت نقش داوری و کارشناسی سازمان، انتشار کتاب اول سازمان حاوی مشخصات اعضا و محصولات فاوا با همکاری کتاب اول،  جذب کمک از تشکل های مرتبط مانند صندوق سرمایه گذاری و باشگاه اعضای فاوا با گنجاندن بندی جهت اختصاص بخشی از درآمدهای اینگونه موسسات به سازمان نظام صنفی (اقدام 3.4.2)
    6.برگزاری نشست های محتوایی با حضور اعضا و علاقمندان به منظور ارتقای سطح دانش و ارتباطات و توانایی اعضای صنف و فرهنگ سازی و ایجاد آشنایی عمومی با فعالیت های فاوا با موضوعاتی مانند:(اقدام 2.2.1)
    الف. اخلاق و فاوا / با همکاری انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
    ب. فرصت های تجاری بخش فاوا در داخل و خارج از کشور
    پ. دستاوردهای ملی در عرصه فاوا
    7.معرفی شورای انتظامی سازمان به قوه مجریه و قوه مقننه برای استفاده از ظرفیت کارشناسی و مرجعیت آن در دعاوی و داوری های دواطلبانه( برنامه 3.7)

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان