•  
    اعضا
     
    آیدین عدالت
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره و مسوول کمیسیون مشاوران تهران
    پست الکترونیکی: edalat@rahnamoonco.com
    عنوان شرکت: رهنمون فناوری اطلاعات 
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی: مشاور تائید صلاحیت شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، عضو هیات رئیسه کمیته فنی تدوین استانداردهای فناوری اطلاعات،
     
    الهه نجفی
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک : enajafi@aut.ac.ir
    عنوان شرکت: -
    تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر و کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
    چکیده سوابق صنفی: عضو کمیسیون قوانین و مقررات سازمان نصر تهران، عضو کمیسیون مشاوره سازمان نصر اصفهان، دبیر علمی اولین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران، سخنران دومین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران
     
    خلیل بسطامی
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: kh.bastami@chmail.ir
    عنوان شرکت:
    تحصیلات: کارشناس ارشد مهندس کامپیوتر
    چکیده سوابق صنفی:
     
    شهرام کریمی مهر
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران و مسوول کارگروه ارتقای جایگاه شغلی مشاوران IT
    پست الکترونیکی: karimimehr@gmail.com
    مشاور مستقل
    تحصیلات: مهندسی نرم‌افزار کامپیوتر - کارشناس ارشد MBA
    چکیده سوابق صنفی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده، عضو کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی
     
    حسن چوبین
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی:  hassanchoobin@gmail.com
    عنوان شرکت:
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
     
     مینا خاکباز
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: m.khakbaz@lavanco.com
    عنوان شرکت: لاوان ارتباط
    تحصیلات: کارشناس کامیپوتر - سخت‌افزار
    چکیده سوابق صنفی:
     
    علی اکبر رضایی‌فرد
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: a.rezaif@yahoo.com
    عنوان شرکت:
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
     
    مهرداد ذولفقاریان
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: mehrdadzolfagharian@gmail.com
    عنوان شرکت:
    تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی صنایع
    چکیده سوابق صنفی:
     
    سید علی اکبر جعفری
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: a.jafari@patira-sanaat.ir
    عنوان شرکت:
    تحصیلات: کارشناس ارشد معماری کامپیوتر
    چکیده سوابق صنفی:
     
    حمیدرضاسلمانی‌تهرانی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: h_salmani@yahoo.com
    عنوان شرکت:
    تحصیلات : کارشناسی مهندس برق
    چکیده سوابق صنفی:
     
    یحیی سیدحسینی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: yhosseini@gmail.com
    عنوان شرکت :
    تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - کارشناس ارشد MBA
    چکیده سوابق صنفی:
     
     الله مراد طالبی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: talebi@rayavin.com
    عنوان شرکت: رای آوین فن
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    علی عباس‌نژاد
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: ali@ali.biz
    عنوان شرکت: کهکشان نور
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    پویا قادسی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: pooy@ghadessi.com
    عنوان شرکت: سیمیاپردازشگر
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    امیرقربانعلی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: amir.gh@gmail.com
    عنوان شرکت: رایتل
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
     مریم قشقایی
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: maryamghashghaei60@gmail.com
    عنوان شرکت: موسسه توسعه طرح‌اندیشان عمران
    تحصیلات: کارشناس ارشد کامپیوتر (نرم‌افزار)
    چکیده سوابق صنفی:
     
    زینب قیومی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: zeynab.ghayumi@sigma.ir
    عنوان شرکت: سیگما
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
     حسین آقارضایی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: h.agharezaei@gmail.com
    عنوان شرکت:
    تحصیلات: کارشناس کامپیوتر (نرم‌افزار)
    چکیده سوابق صنفی:
     
    محمدکاظم مشاور موحد
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: mmoshar34@yahoo.com
    عنوان شرکت: شرکت ارتباطات زیرساخت
    تحصیلات: کارشناس مخابرات
    چکیده سوابق صنفی:
     
    محدرضا مهرآزما
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: mehrazma@mehrazma.com
    عنوان شرکت:
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
     
    ژاله میرزایی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: jalemirzaei@yahoo.com
    عنوان شرکت:
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
     سیدمحمد توکلیان
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیکی: smt1smt1@yahoo.com
    عنوان شرکت:
    تحصیلات: کارشناسی کامپیوتر (نرم‌افزار)
    چکیده سوابق صنفی:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان