•  
    اعضا
     
    امیرزاده ابراهیمی - اشکان
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: ceo@mania-co.com
    عنوان شرکت: آداک فناوری مانیا
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
    بابادینیا - حمید
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: hamid-bn@gilascomputer.com
    عنوان شرکت: گیلاس کامپیوتر
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
    به‌نگار - حمید
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: protop2010@gmail.com
    عنوان شرکت: پرتوتاب رایان
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی: 
     
    بیات بیدکریه - احسان
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: ehsan.bayat@aawaat.com
    عنوان شرکت: رایان اندیش آوات
    تحصیلات: 
    چکیده سوابق صنفی: 
     
    پورنقشبند - علیرضا
    سمت سازمانی: دبیر کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: alireza@naghsh-alborz.com
    عنوان شرکت: فناوری رایانه نقش البرز
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    توسلی - حمید
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: hamid.tavassoli@univo.com
    عنوان شرکت: بهین تکنولوژی
    تحصیلات: 
     چکیده سوابق صنفی: 
     
    حیدری رنجبر - رضا
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: rezait01@gmail.com
    عنوان شرکت: عیاران
    تحصیلات: 
    چکیده سوابق صنفی: 
    رجب‌زاده - سعید
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: saeedrajabzade@gmail.com
    عنوان شرکت: امرتات
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    رشیدی خرسند - علی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: ceo@zigorat.com
    عنوان شرکت: فناوری زیگورات رایانه پرشیا
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
    زارعی - علی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: ali@isatistech.com
    عنوان شرکت: توسعه رایانه ایساتیس
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    سمیع‌زاده - رضا
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت‌افزار

    پست الکترونیکی: rezasamizadeh@me.com

    عنوان شرکت: مهندسی نیروان
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    سیف - فرحبخش
     سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت‌افزار
     پست الکترونیکی: safe@scecomputers.com
     عنوان شرکت: سازگار ارقام
     تحصیلات:
     چکیده سوابق صنفی:
     
     شاکری‌فرد - منصور
     سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت‌افزار

     پست الکترونیکی: m.shakeri@sarvrayaneh.com

     عنوان شرکت: سرو رایانه
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:

    علی‌پور - احمد
    سمت سازمانی: رییس کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: aa@farassoo.com
    عنوان شرکت: صنایع رایانه فراسو
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
    غروی رام - حسین
    سمت سازمانی: نایب رییس کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: hossein@infogostar.com
    عنوان شرکت: انفورماتیک گستر
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی: 
     
    غنی‌زاده - فرهاد
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: farhad@ista-cc.com
    عنوان شرکت: حافظه طلایی ایستا
    تحصیلات: 
    چکیده سوابق صنفی: 
     
    غنیمی‌فرد - سیامک
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: siamack@naghsh.net
    عنوان شرکت: نرم‌افزاری نقش
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    توسلی - حمید
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: hamid.tavassoli@univo.com
    عنوان شرکت: بهین تکنولوژی
    تحصیلات: 
     چکیده سوابق صنفی: 
     
    فخری - غلامرضا
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: fakhri@hepiran.com
    عنوان شرکت: هپیران
    تحصیلات: 
    چکیده سوابق صنفی: 
    فراهانی واشقانی - حمیدرضا
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: hamidreza.farahani@avajang.com
    عنوان شرکت: خدمات آواژنگ
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    فروردین - فرزاد
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: farvardin@samanehsabz.com
    عنوان شرکت: سامانه سبز رایان
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
    گلستانی - محمد
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت‌افزار
    پست الکترونیکی: mgolestani@boardscan.com
    عنوان شرکت: برداسکن آسیا
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    متشرعی - محمد
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت‌افزار

    پست الکترونیکی: motesharei@tornasystem.com

    عنوان شرکت: ترنا سیستم
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان