•  
    اعضا کمیسیون افتا
                                   
     بهناز آریا
    سمت سازمانی: رییس کمیسیون افتا
    پست الکترونیک :  edu@kahkeshan.com
    عنوان شرکت:کهکشان
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     رامبد راستی
    سمت سازمانی: قائم مقام اول کمیسیون افتا
    پست الکترونیک :rasti@pki.co.ir
    عنوان شرکت:پندار کوشک ایمن
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     محمود محسنی نیا
    سمت سازمانی: قائم مقام دوم کمیسیون افتا
    پست الکترونیک : mohseninia@amnafzar.ir
    عنوان شرکت:امن افزار گستر شریف
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     سیدمحمدرضا رشتی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک : rashti@ircert.com
    عنوان شرکت:توسعه ارتباطات بهینه برنا
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     گل مر بحری
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک : g.b@athena.ir
    عنوان شرکت:سامانه نگار آتنا
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     آنی خاچیکیان
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک :ani.khachekian@gmail.com  
    عنوان شرکت:پیشگامان وادی شبکه های یکپارچه
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     سینا بقایی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک :Sina.baghaei@iedco.ir
    عنوان شرکت:گسترش خدمات تجارت الکترونیک
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     محمدرضا مهرآزما
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک : mehrazma.mr@gmail.com
    عنوان شرکت:امن نگر سامان
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     رضا اخلاقی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک : akhlaghi@damsun.com
    عنوان شرکت : مهندسی دمسان رایانه
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     فرخ خویلو
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک : fkh@shabakeh.net
    عنوان شرکت: شبکه گستر
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     پدرام جمشیدیان
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک : p.jamshidian@ojankish.com
    عنوان شرکت:گروه تجارت اوژن کیش
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     سیدعباس حسینی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک : info@amnpardaz.com
    عنوان شرکت:امن پرداز
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     شهریار بیژنی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک : bijani@faraconesh.com
    عنوان شرکت:فراکنش
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     کیان یزدیان
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک : info@irianalab.ir
    عنوان شرکت:خدمات آزمایشگاهی فناوران آیریانا کیهان ( آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزار ایریانا )
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

    

                                   
     فریدالدین مهروانی بهبهانی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک : f.behbahani@infoamn.com
    عنوان شرکت:ایده فروزان امن (اینفوامن)
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

    

                                   
     افشین کلاهی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک : kolahi@rahnegar.com
    عنوان شرکت:ره نگار فردا
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

    

                                   
     علی عباس نژاد
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک : ali@ali.biz
    عنوان شرکت:موسسه فرهنگی هنری کهکشان نور
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     حمید بابادی نیا
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک : hamid-bn@gilascomputer.com
    عنوان شرکت: گیلاس کامپیوتر
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     علیرضا صالحی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک : salehi@didehban.com
    عنوان شرکت: دیده بان ایما تدبیر
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
    سجاد نعیم وفا
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک : Sajadvafa@aut.ac.ir
    عنوان شرکت: 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     فریبرز قربانیان
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون افتا
    پست الکترونیک : fghorbanian@yahoo.com
    عنوان شرکت: 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

    

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان