•  
    اعضا

     

     

                                   
    آزاد معروفی
    سمت سازمانی: عضو هیئت مدیره و رییس کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : azad.m@lavancom.com
    عنوان شرکت: لاوان ارتباط
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     احسان زرین بخش
    سمت سازمانی: دبیر کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : ehsanz@mediasysco.com
    عنوان شرکت: مدیا پرداز سیستم
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
    حسن اسدی
    سمت سازمانی: قائم مقام اول کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : h.asadi0872@gmail.com
    عنوان شرکت: پرشیا سیستم
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     سید کامل حکیم
    سمت سازمانی: قائم مقام دوم کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : kaamelhakim@gmail.com
    عنوان شرکت: پایگاه امن داده پاد
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


     

                                   
    فرزاد ابراهیمی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : Ebrahimi@bitagrp.com
    عنوان شرکت: پیشگامان نواور بیتا
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     اکبر احمدی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : Ahmadi@nozhanco.com
    عنوان شرکت: توسعه ارتباطات نوژان
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
    افسانه امیر احمدی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : ahmadi@nettechsup.com
    عنوان شرکت: تامین فن آوری شبکه سپاهان
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     حمید بابادی نیا
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : hamid-bn@gilascomputer.com
    عنوان شرکت: گیلاس کامپیوتر
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     وحید تائب
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : vahid@tiam.ir
    عنوان شرکت: تیام شبکه
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
    محمد دین محمد آذری
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : azari@dibaandishan.com
    عنوان شرکت: پردیس دیبا اندیشان
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     علی اصغر فاتحی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : fatehi@sakhtesystem.com
    عنوان شرکت: ساخت سیستم
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
    هادی فرمانی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : info@fanaa.ir
    عنوان شرکت: فراناب افزار آریا
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     علی قلی زاده مجاوری
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : CEO@RAY-CO.COM
    عنوان شرکت: رایمند رایانه
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
    مجید کریمی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : mkarimi@pars-e.com
    عنوان شرکت: پارس ارتباط افزار
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

     

                                   
    احسان اله مدیری
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : Ceo@nanotarasheh.com
    عنوان شرکت: صنایع ارتباطی نانوتراشه پارس
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     پیمان مسعود نیا
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : Massoudnia@jarco.ir
    عنوان شرکت: جاده ابریشم رایانه
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


     

      

                                   
     رحیم ناصری
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : rahim@pouyesh.net
    عنوان شرکت: مهندسی پویش افزار هوشمند
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


     

     

       

                                   
     شهرام نفیسی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : sh.nafisi@easyco.ir
    عنوان شرکت: خدمات کامپیوتری ایزی
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


     

     

       

                                   
     فهیم یزدان پناه
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : Yazdanpanah@remisco.com
    عنوان شرکت: افزار پرداز رمیس
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


     

     

       

                                   
     اسفندیار یوسفی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : sac.zein@gmail.com
    عنوان شرکت: شبکه افزار
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


     

     

         

     

                                   
     مهسا بیگ رضایی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون شبکه
    پست الکترونیک : M.beigrezai@gmail.com
    عنوان شرکت: 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


     

     

     

      

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان