•  
    اعضا کمیسیون اینترنت و انتقال داده

     

                                   
     محمدعلی یوسفی زاده
    سمت سازمانی: رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک :  shahrad@asiatech.ir
    عنوان شرکت:آسیاتک
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     علی توسلی
    سمت سازمانی: نائب رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک :  tavassoli.a@gmail.com
    عنوان شرکت:گروه نوین شبکه کنش
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     سیدمحمدعلی شریفی الحسینی
    سمت سازمانی: دبیر کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک :  Ma_sharifi@yahoo.com
    عنوان شرکت:پارس گیتی ارتباط
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     محمد اسمی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : ceo@mabnatelecom.com
    عنوان شرکت: گسترش ارتباطات مبنا
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

                                   
     آرین باقری
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : info@panatelecom.net
    عنوان شرکت: پژواک ارتباط نواندیش
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     رضا ریاحی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : r.riahi@laser.ir
    عنوان شرکت: لایزر
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     عبدالحسین بیدآبادی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : majid@sabanet.ir
    عنوان شرکت: انتقال داده های ندا گستر صبا (صبانت)
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     محمدرضا خونساریان
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : r.khansarian@fanava.net
    عنوان شرکت: فن آوا
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     پژمان رابطی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : info@shabdiz.ir
    عنوان شرکت: شبکه ارتباط شبدیز
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     مجید رئیسی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : m.raisi@parsonline.com
    عنوان شرکت: پارسان لین ارتباطات
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     مرتضی سلطانی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : soltani@sindad.com
    عنوان شرکت: فناوران شبکه سینداد
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     محمدجواد سلیمانی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : mj.soleymani@fanaptelecom.ir
    عنوان شرکت: فناوی اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     اکبر عظیمی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : a.azimi@azmagroup.ir
    عنوان شرکت: شرکت ارتباطات فرهنگ آزما
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     محمدرضا علیقلی زاده
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : info@refahtech.ir
    عنوان شرکت: رفاه تک ارتباط
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     مجید فتاحی اردکانی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : fattahi@0-1.ir
    عنوان شرکت: مهندسی صفرویک پرداز
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     محمدرضا قلعه نوی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : ghalenoei@hotmail.com
    عنوان شرکت: عضو حقیقی سازمان
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     فرهاد کرم زاده
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : info@shatel.ir
    عنوان شرکت: گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     محمدرضا کریمی 
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : karimi@pishgaman.net
    عنوان شرکت: پیشگامان توسعه ارتباطات
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     محمدعلی نیکسار
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : Nixar@iranfcp.com
    عنوان شرکت: شرکت بین المللی توسعه ارتباطات نوین آریا
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     محسن نیکی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : niki.mohsen@gmail.com
    عنوان شرکت: عضو حقیقی سازمان
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     سپهر آشوری
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون اینترنت و انتقال داده
    پست الکترونیک : sepehr@avagostar.net
    عنوان شرکت: آوا گستر سرو
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان