•  
    اعضا کمیسیون اینترنت و انتقال داده

     

     
    کریمی بدرآبادی - محمدرضا
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره و رییس کمیسیون
    پست الکترونیکی: karimi@pishgaman.net
    عنوان شرکت: پیشگامان توسعه ارتباطات
    تحصیلات:
     
     
    توسلی - علی
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون اینترنت
    پست الکترونیک : alimaleki@chapar.net
    عنوان شرکت : چاپار رسانه
    تحصیلات :
     
     
     
     
    اسمی - محمد
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون اینترنت
    پست الکترونیک : alimaleki@chapar.net
    عنوان شرکت : چاپار رسانه
    تحصیلات :
     
     
    ملکی - علی
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون اینترنت
    پست الکترونیک : alimaleki@chapar.net
    عنوان شرکت : چاپار رسانه
    تحصیلات :
     
     
    کرم زاده - فرهاد
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون اینترنت
    پست الکترونیک : farhadk@rasana.net
    عنوان شرکت : آریا رسانه تدبیر
    تحصیلات : ریاضی کاربردی
     
     
    شانه ساز زاده - محمد حسن
    سمت سازمانی : عضو هیات مدیره سازمان
    پست الکترونیک : hassan@shatel.ir
    عنوان شرکت : آریا رسانه تدبیر (شاتل)
    تحصیلات :
     
     
    بیدختی ن‍ژاد - عبدالمحمد
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون اینترنت
    پست الکترونیک : beidokhti@segalnet.net
    عنوان شرکت : آوای سگال نت
    تحصیلات :
     
     
    منتصری - اردشیر
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون اینترنت
    پست الکترونیک : Ardeshir.montaseri@asretelecom.net
    عنوان شرکت : عصر انتقال داده ها
    تحصیلات :
     
     
    علی اصغر طراوتی
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون اینترنت
    پست الکترونیک :
    عنوان شرکت : داده پردازی فن آوا
    تحصیلات :
     
     
    امیر سهیلی فر
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون اینترنت
    پست الکترونیک :
    عنوان شرکت : مهندسی فراپویان رایانه
    تحصیلات :
     
     
    سید ایمان میری
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون اینترنت
    پست الکترونیک :
    عنوان شرکت : داده گستر عصر نوین
    تحصیلات :
     
     
    اکبر عظیمی
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون اینترنت
    پست الکترونیک :
    عنوان شرکت : ارتباطات فرهنگ آزما
    تحصیلات :
     
     
    محمودرضا خادمی
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون اینترنت
    پست الکترونیک :
    عنوان شرکت : آزادنت رسانه
    تحصیلات :
     
     
    علی آذری
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون اینترنت
    پست الکترونیک :
    عنوان شرکت : شهراد شبکیه
    تحصیلات :
     
     
    حمید فروزنده
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون اینترنت
    پست الکترونیک :
    عنوان شرکت : شبکه گستران آریا سامانه
    تحصیلات :
     
     
    زهرا خسروی
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون اینترنت
    پست الکترونیک :
    عنوان شرکت : پارسان لین
    تحصیلات :
     
     
     
     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان