•  
    اهداف هیات مدیره دوره چهارم

     

     

    هم فکران تبسم که درچهارمین دوره انتخابات سازمان نصر تهران موفق شدند به عنوان نمایندگان خانواده بزرگ این تشکل مردم نهاد به هیات مدیره سازمان راه یابند، برآنند که با بهره‌گیری از توان تخصصی کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها برنامه‌های مورد نیاز صنف را در کوتاهترین زمان ممکن تدوین کنند ایده های عمومی و اهدافی که این گروه به دنبال آن هستند عبارتند از:

    توسعه پایدار
    • ارتقاء جایگاه و وجاهت قانونی سازمان
    • ایجاد و یا استفاده از فرصت‌های قانونی در جهت تسهیل در اداره و توسعه فضای کسب و کار
    • ارتقاء سطح تعامل سازمان با مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در سه قوه
    • کسب جایگاه در نظامهای تصمیم سازی و نظارتی به عنوان نماینده بخش خصوصی
    • تعامل با سایر نهاد های صنفی مردمی موجود در عرصه فناوری اطلاعات


    برناپروری
    • ارائه آموزش و مشاوره به Startup در حوزه‌های مختلف از قبیل روابط ‌کار، بیمه، مالیات و ...
    • فراهم نمودن بستر مشارکت جوانان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های سازمان
    • انتقال تجربه به جوانان صنف و استفاده از ایده ها و انرژیهای جوان


    ساماندهی کسب و کار
    • ارتقاء سطح عملکرد دبیرخانه سازمان
    • شناسایی ظرفیت‌های موجود و تهیه دایرکتوری تجاری و تخصصی اعضای سازمان
    • ارتقاء تاثیرگذاری کمیسیون‌ها در ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی سازمان
    • دفاع از حقوق منافع اعضاء سازمان در حوزه‌‌های مختلف از قبیل روابط کار، بیمه، مالیات و ...
    • دفاع از حقوق و منافع صنفی در تعامل و مشارکت موثر با کلیه نهادها، مجامع، تشکل‌ها و سازمانهای مرتبط اعم از خصوصی و دولتی
    • تعرفه گذاری با هدف تثبیت ارزش واقعی خدمات فناوری اطلاعات
    • بررسی مدل های انتخابات در نهاد های صنفی جهت تغغیرات لازم در این زمینه


    مشارکت صنفی
    • فراهم نمودن تسهیلات و امکانات رفاهی بیشتر برای اعضای سازمان (کیفیت بالاتر و هزینه کمتر در استفاده از انواع خدمات بیمه‌ای، مراکز فرهنگی و ورزشی، آرم طرح ترافیک و ...)
    • سعی در ایجاد تعاونی مصرف اعضای سازمان به منظور کاهش هزینه های اعضا و پرسنل آنها
    • تشکیل کلوپ اعضای سازمان جهت رابطه فعال تر اعضا با یکدیگر و تقویت تجارت متقابل اعضا
    • ترویج فرهنگ فعالیت صنفی و تشکیلاتی برای رسیدن به هدف مشترک

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان