•  
    هیات مدیره دوره چهارم

     

     

    نام و نام خانوادگی: ناصرعلی سعادت

    سمت سازمانی: رییس هیات مدیره

    شاخه شرکت‌ها

    نام شرکت: گسترش اطلاعات و ارتباطات فرهنگی ندارایانه

     دریافت رزومه

    آرای ماخوذه از صنف: 716 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: باقر بحری تبریزی فرد

    سمت سازمانی: نایب رییس هیات مدیره

    شاخه شرکت‌ها

    نام شرکت: پارس آتنادژ

     دریافت رزومه

    آرای ماخوذه از صنف: 590 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: سیدمجید صدری

    سمت سازمانی: نایب رییس هیات مدیره

    شاخه شرکت‌ها

    نام شرکت: خدمات ارتباطی رایتل

     دریافت رزومه

    آرای ماخوذه از صنف: 660 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: آزاد معروفی

    سمت سازمانی: خزانه‌دار و مسوول کمیسیون شبکه

    شاخه شرکت‌ها

    نام شرکت: لاوان ارتباط

     دریافت رزومه 

    آرای ماخوذه از صنف: 687 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: علی‌رضا پورنقش‌بند

    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره

    شاخه شرکت‌ها

    نام شرکت: فناوری اطلاعات نقش

     دریافت رزومه

    آرای ماخوذه از صنف: 579 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: حسین غروی رام

    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون سخت‌افزار

    شاخه شرکت‌ها

     نام شرکت: انفورماتیک گستر

    دریافت رزومه

    آرای ماخوذه از صنف: 551 رای

     

     

     نام و نام خانوادگی: بهناز آریا

    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون افتا

    شاخه شرکت‌ها

     نام شرکت: کهکشان مشاور ایمن

     دریافت رزومه

    آرای ماخوذه از صنف: 539 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: شاهین اکبریان طبری

    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون نرم‌افزار

    شاخه شرکت‌ها

    نام شرکت: چارگون

     دریافت رزومه

    آرای ماخوذه از صنف: 531 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: علی توسلی

    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره

    شاخه شرکت‌ها

    نام شرکت: گروه نوین شبکه کنش (نوین نت)

     دریافت رزومه

    آرای ماخوذه از صنف: 521 رای

     


    نام و نام خانوادگی: محمدرضا کریمی بدرآبادی

    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون اینترنت

    شاخه شرکت‌ها

     نام شرکت: پیشگامان توسعه ارتباطات

     دریافت رزومه

    آرای ماخوذه از صنف: 518 رای

     


    نام و نام خانوادگی: شهاب جوانمردی

    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره

    شاخه شرکت‌ها

    نام شرکت: فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد (فناپ)

     دریافت رزومه

    آرای ماخوذه از صنف: 515 رای

     


    نام و نام خانوادگی: سیدعلی آذرکار

    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات

    شاخه شرکت‌ها

    نام شرکت: مهندسی پدیدپرداز

     دریافت رزومه

    آرای ماخوذه از صنف: 485 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: علیرضا محمودیان

    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون تجارت الکترونیکی

    شاخه شرکت‌ها

    نام شرکت: مهندسی داده‌بان سامانه

     دریافت رزومه

    آرای ماخوذه از صنف: 424 رای

     

     

     

    نام و نام خانوادگی: حجت‌اله مسعودی

    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره

    شاخه شرکت‌ها

    نام شرکت: توسعه و تجارت رایانه خاورمیانه

     دریافت رزومه

     آرای ماخوذه از صنف: 394 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: فریبا مهدیون

    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون آموزش و پژوهش

    شاخه شرکت‌ها

    نام شرکت: سماتک

     دریافت رزومه

    آرای ماخوذه از صنف: 392 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: حسن بیگی

    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون فروشگاه‌ها

    شاخه فروشگاه‌ها

    نام فروشگاه:چک سیستم

     دریافت رزومه

    آرای ماخوذه از صنف: 11 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: پژمان زند نامدار

    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره

    شاخه فروشگاه‌ها

     دریافت رزومه

     آرای ماخوذه از صنف: 11 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: رضا سمیع‌زاده

    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره

    شاخه فروشگاه‌ها

    نام فروشگاه: مرکز اپل ایران

     دریافت رزومه

     آرای ماخوذه از صنف: 9 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: آیدین عدالت

    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی

    شاخه مشاوران و اشخاص حقیقی

     دریافت رزومه

     آرای ماخوذه از صنف: 28 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: علی عباس‌نژاد

    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره

    شاخه مشاوران و اشخاص حقیقی

    دریافت رزومه

      آرای ماخوذه از صنف: 23 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: محمد ثروتی

    سمت سازمانی: بازرس اصلی

     شاخه: بازرس

     نام شرکت: پارسان گستر نام آور

     دریافت رزومه

      آرای ماخوذه از صنف:  291 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: حمید بابادینیا

    سمت سازمانی: عضو علی البدل هیات مدیره

    شاخه شرکت‌ها

    نام شرکت: گیلاس کامپیوتر

     دریافت رزومه

      آرای ماخوذه از صنف: 424 رای

     


    نام و نام خانوادگی: مهرداد سیجانی

    سمت سازمانی: عضو علی‌البدل و مسوول کمیسیون فضای مجازی

    شاخه شرکت‌ها

    نام شرکت: مهندسین فراکارانت

     دریافت رزومه

      آرای ماخوذه از صنف: 381 رای

     


    نام و نام خانوادگی: اصغر رضانژاد

    سمت سازمانی: عضو علی‌البدل

    شاخه شرکت‌ها

    نام شرکت: بهینه‌سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوه

     دریافت رزومه

      آرای ماخوذه از صنف: 338 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: بابک صالحی

    سمت سازمانی: عضو علی‌البدل

    شاخه فروشگاه‌ها

    نام فروشگاه: وب سیستم

     دریافت رزومه

    آرای ماخوذه از صنف: 3 رای

     

     

    نام و نام خانوادگی: آرمین قادری

    سمت سازمانی: عضو علی‌البدل

    شاخه مشاوران و اشخاص حقیقی

    دریافت رزومه

    آرای ماخوذه از صنف: 22 رای

     

       

     

    نام و نام خانوادگی: جواد برادران حق

    سمت سازمانی: بازرس علی البدل هیات مدیره

    شاخه بازرس

    نام شرکت: دنیای کامپیوتر سیستم

     دریافت رزومه

      آرای ماخوذه از صنف: 256 رای

     

     

     

     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان