•  
    هیات مدیره دوره چهارم

     
    نام و نام خانوادگی: ناصرعلی سعادت
    سمت سازمانی: رییس هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: گسترش اطلاعات و ارتباطات فرهنگی ندارایانه
     دریافت رزومه
    آرای ماخوذه از صنف: 716 رای
     
     
    نام و نام خانوادگی: باقر بحری تبریزی فرد
    سمت سازمانی: نایب رییس هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: پارس آتنادژ
     دریافت رزومه
    آرای ماخوذه از صنف: 590 رای
     
     
    نام و نام خانوادگی: سیدمجید صدری
    سمت سازمانی: نایب رییس هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: خدمات ارتباطی رایتل
     دریافت رزومه
    آرای ماخوذه از صنف: 660 رای
     
     
    نام و نام خانوادگی: آزاد معروفی
    سمت سازمانی: خزانه‌دار و مسوول کمیسیون شبکه
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: لاوان ارتباط
     دریافت رزومه 
    آرای ماخوذه از صنف: 687 رای
     
     
    نام و نام خانوادگی: علی‌رضا پورنقش‌بند
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: فناوری اطلاعات نقش
     دریافت رزومه
    آرای ماخوذه از صنف: 579 رای
     
     
    نام و نام خانوادگی: حسین غروی رام
    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون سخت‌افزار
    شاخه شرکت‌ها
     نام شرکت: انفورماتیک گستر
    دریافت رزومه
    آرای ماخوذه از صنف: 551 رای
     
     
     نام و نام خانوادگی: بهناز آریا
    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون افتا
    شاخه شرکت‌ها
     نام شرکت: کهکشان مشاور ایمن
     دریافت رزومه
    آرای ماخوذه از صنف: 539 رای
     
     
    نام و نام خانوادگی: شاهین اکبریان طبری
    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون نرم‌افزار
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: چارگون
     دریافت رزومه
    آرای ماخوذه از صنف: 531 رای
     
     
    نام و نام خانوادگی: علی توسلی
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: گروه نوین شبکه کنش (نوین نت)
     دریافت رزومه
    آرای ماخوذه از صنف: 521 رای
     
     

    نام و نام خانوادگی: محمدرضا کریمی بدرآبادی
    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون اینترنت
    شاخه شرکت‌ها
     نام شرکت: پیشگامان توسعه ارتباطات
     دریافت رزومه
    آرای ماخوذه از صنف: 518 رای
     

    نام و نام خانوادگی: شهاب جوانمردی
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد (فناپ)
     دریافت رزومه
    آرای ماخوذه از صنف: 515 رای
     
    نام و نام خانوادگی: سیدعلی آذرکار
    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: مهندسی پدیدپرداز
     دریافت رزومه
    آرای ماخوذه از صنف: 485 رای
     
     
    نام و نام خانوادگی: علیرضا محمودیان
    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون تجارت الکترونیکی
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: مهندسی داده‌بان سامانه
     دریافت رزومه
    آرای ماخوذه از صنف: 424 رای
       
     
    نام و نام خانوادگی: حجت‌اله مسعودی
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: توسعه و تجارت رایانه خاورمیانه
     دریافت رزومه
     آرای ماخوذه از صنف: 394 رای
     
    نام و نام خانوادگی: فریبا مهدیون
    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون آموزش و پژوهش
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: سماتک
     دریافت رزومه
    آرای ماخوذه از صنف: 392 رای
     
     
    نام و نام خانوادگی: حسن بیگی
    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون فروشگاه‌ها
    شاخه فروشگاه‌ها
    نام فروشگاه:چک سیستم
     دریافت رزومه
    آرای ماخوذه از صنف: 11 رای
     
     
    نام و نام خانوادگی: پژمان زند نامدار
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه فروشگاه‌ها
     دریافت رزومه
     آرای ماخوذه از صنف: 11 رای
     
     
    نام و نام خانوادگی: رضا سمیع‌زاده
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه فروشگاه‌ها
    نام فروشگاه: مرکز اپل ایران
     دریافت رزومه
     آرای ماخوذه از صنف: 9 رای
     
     
    نام و نام خانوادگی: آیدین عدالت
    سمت سازمانی: مسوول کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی
    شاخه مشاوران و اشخاص حقیقی
     دریافت رزومه
     آرای ماخوذه از صنف: 28 رای
     
     
    نام و نام خانوادگی: علی عباس‌نژاد
    سمت سازمانی: عضو هیات مدیره
    شاخه مشاوران و اشخاص حقیقی
    دریافت رزومه
      آرای ماخوذه از صنف: 23 رای
     
     
    نام و نام خانوادگی: محمد ثروتی
    سمت سازمانی: بازرس اصلی
     شاخه: بازرس
     نام شرکت: پارسان گستر نام آور
     دریافت رزومه
      آرای ماخوذه از صنف:  291 رای
     
     
    نام و نام خانوادگی: حمید بابادینیا
    سمت سازمانی: عضو علی البدل هیات مدیره
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: گیلاس کامپیوتر
     دریافت رزومه
      آرای ماخوذه از صنف: 424 رای
     
     

    نام و نام خانوادگی: مهرداد سیجانی
    سمت سازمانی: عضو علی‌البدل و مسوول کمیسیون فضای مجازی
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: مهندسین فراکارانت
     دریافت رزومه
      آرای ماخوذه از صنف: 381 رای
     

    نام و نام خانوادگی: اصغر رضانژاد
    سمت سازمانی: عضو علی‌البدل
    شاخه شرکت‌ها
    نام شرکت: بهینه‌سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوه
     دریافت رزومه
      آرای ماخوذه از صنف: 338 رای
     

     

    نام و نام خانوادگی: بابک صالحی
    سمت سازمانی: عضو علی‌البدل
    شاخه فروشگاه‌ها
    نام فروشگاه: وب سیستم
     دریافت رزومه
    آرای ماخوذه از صنف: 3 رای
     

    نام و نام خانوادگی: آرمین قادری
    سمت سازمانی: عضو علی‌البدل
    شاخه مشاوران و اشخاص حقیقی
    دریافت رزومه
    آرای ماخوذه از صنف: 22 رای
     
     

    نام و نام خانوادگی: جواد برادران حق
    سمت سازمانی: بازرس علی البدل هیات مدیره
    شاخه بازرس
    نام شرکت: دنیای کامپیوتر سیستم
     دریافت رزومه
      آرای ماخوذه از صنف: 256 رای
     
     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان