•  
    اعضا

     
    محمودیان - پویا
    سمت سازمانی : عضو هیات مدیره و رییس کمیسیون
    پست الکترونیک : pooya@axprint.com
    عنوان شرکت : عکس پرینت
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
     
    محمدی - حمید
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیکی: ha.mohammadi@gmail.com
    عنوان شرکت: دیجی کالا
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
     
    دانشور - نازنین
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیکی: nazanin.daneshvar@gmail.com
    عنوان شرکت: تخفیفان
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    شلیله - شایان
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیک : info@khavarzamin.com
    عنوان شرکت: خاورزمین
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    امیری - مصطفی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیکی: m.amiri@sspk.co.ir
    عنوان شرکت: زرین پال
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    حقیقی - بهرام
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیک: haghighi@megagroup.biz
    عنوان شرکت : مگا
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    گلابگیر - احسان
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیکی: ehsan@albasco.com
    عنوان شرکت: البسکوکام
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
       
     
     
    آرمندهی - حسام
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیکی: hessam@divar.ir
    عنوان شرکت: کافه بازار
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
     
    دشتی - علی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیکی: dashti@daftareshoma.com
    عنوان شرکت: دفتر شما
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    خلیقی سیگارودی - عطا
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیک : ataks@pooyasoft.com
    عنوان شرکت: پویاسافت
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
     
    کمال‌خانی - فرحناز
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیکی: f.kamalkhani@esafir.com
    عنوان شرکت: ایسفیر
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    اربابیان - رضا
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیک: r.arbabian@sheypoor.com
    عنوان شرکت: نت تجارت اهورا
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
     
    خضرایی منش - منصور
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیکی: mmanesh@zorag.com
    عنوان شرکت: زورق
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
     
    محمدی - جعفر
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیکی:j.m@athena.ir
    عنوان شرکت: -
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
     
     
    -
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیکی:
    عنوان شرکت:
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    -
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیک:
    عنوان شرکت:
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان