•  
    اهداف و ماموریت

     هدف

    هدف از تشکیل این کمیسیون، هماهنگی در فعالیت‌های صنفی و ایجاد ارتباط صنفی بین شرکت‌های فعال در حوزه‌های داده‌های عظیم و اینترنت اشیا سازمان می‌باشد.

     

    ماموریت

    • حفظ ارتباط دوسویه بین سازمان و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات و محصولات داده‌های عظیم و اینترنت اشیا
    • تصمیم‌سازی برای سازمان در حوزه فناوری‌های داده‌های عظیم و اینترنت اشیا
    • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی در حوزه فناوری‌های داده‌های عظیم و اینترنت اشیا
    • ارایه مشاوره و هماهنگی جهت ایجاد کنسرسیوم‌های ملی برای ورود به پروژه‌های بزرگ مقیاس در حوزه فناوری‌های داده‌های عظیم و اینترنت اشیا
    • مشارکت در اقدامات اجرایی سازمان
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان