•  
    هیات مدیره دوره سوم

    نفرات اصلی شاخه شرکتها

    ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شرکت پست الکترونیکی
    1 آزاده داننده فن آوری اطلاعات بهاران danandeh@baharanit.ir
    2 آزاد معروفی لاوان ارتباط Azad.m@lavancom.com
    3 رضا کرمی مهندسی نرم افزاری گلستان karami@golsoft.com
    4 سیدایمان میری داده گستر عصر نوین Miri.iman@novinnet.ir
    5 فریبا مهدیون سماتک info@sematec-co.com
    6 محمد ثروتی پارسان گستر نام آور K_servati@yahoo.com
    7 سید مجید صدری نداگستر صبا (صبانت) sadri@ngsnet.net
    8 محمد حسن شانه ساز زاده آریا رسانه تدبیر Hassan@Shatel.ir
    9 مهرداد سیجانی مهندسین فراکارانت ceo@karait.com
    10 بهناز آریا گروه کهکشان مشاور ایمن edu@kahkeshan.com
    11 لیلا لاریجانی گسترش انفورماتیک ایران Larijani@iraninfotech.com
    12 حمید فروزنده توسعه ارتباطات پارس Hamid@parstelecomco.com
    13 محمدرضا حدادی برید سامانه نوین

    ceo@baridsoft.ir 

    14 سیدعبدالکریم رییس کرمی داده‌پردازی برق و آب پویش پارس karami12003@yahoo.com
    15 گل‌مر بحری تبریز فرد پارس آتنادژ g.b@athena.ir

    عضو علی البدل شاخه شرکتها

    ردیف نام و نام خانوادگی نام شرکت پست الکترونیکی
    1 سیدعبدالکریم رئیس کرمی داده پردازی برق و آب پویش پارس Karami12003@yahoo.com
    2 گل مر بحری تبریزی فرد پارس آتنا دژ g.b@athena.ir

    نفرات اصلی شاخه فروشگاه ها

    ردیف نام و نام خانوادگی نام فروشگاه پست الکترونیکی
    1 سیدمهدی میرمهدی کمیجانی پویش mirmahdi1341@yahoo.com
    2 محمدکوروش مومنی ایران آیتک Kourosh.momeni@itecfze.com

    عضو علی البدل شاخه فروشگاه ها

    ردیف نام و نام خانوادگی نام فروشگاه پست الکترونیکی
    1 حمیدرضا ناظمی تبریزی امرداد همراه (امرتات) Nazemi@emertat.com

    نفرات اصلی شاخه مشاوران

    ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیکی
    1 سلما علی آبادی Salma@tiam.ir
    2 ساسان شیردل Sasan.shirdel@gmail.com

    عضو علی البدل - شاخه مشاوران

    ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیکی
    1 حمیدرضا سوداگران

    sodagaran@gmail.com

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان