•  
    اهداف و برنامه های هیات مدیره چهارم

     

     هیات مدیره چهارم سازمان نظم صنفی رایانه ای تهران در تلاش است تا با بهره‌گیری از توان تخصصی کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها، برنامه‌های مورد نیاز صنف را در کوتاهترین زمان ممکن تدوین کند.

    ایده های عمومی و اهدافی که این گروه به دنبال آن هستند عبارتند از:

    توسعه پایدار

    • ارتقاء جایگاه و وجاهت قانونی سازمان
    • ایجاد و یا استفاده از فرصت‌های قانونی در جهت تسهیل در اداره و توسعه فضای کسب و کار
    • ارتقاء سطح تعامل سازمان با مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در سه قوه
    • کسب جایگاه در نظامهای تصمیم سازی و نظارتی به عنوان نماینده بخش خصوصی
    • تعامل با سایر نهاد های صنفی مردمی موجود در عرصه فناوری اطلاعات

    برناپروری

    • ارائه آموزش و مشاوره به Startup در حوزه‌های مختلف از قبیل روابط ‌کار، بیمه، مالیات و ...
    • فراهم نمودن بستر مشارکت جوانان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های سازمان
    • انتقال تجربه به جوانان صنف و استفاده از ایده ها و انرژیهای جوان


    ساماندهی کسب و کار

    • ارتقاء سطح عملکرد دبیرخانه سازمان
    • شناسایی ظرفیت‌های موجود و تهیه دایرکتوری تجاری و تخصصی اعضای سازمان
    • ارتقاء تاثیرگذاری کمیسیون‌ها در ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی سازمان
    • دفاع از حقوق منافع اعضاء سازمان در حوزه‌‌های مختلف از قبیل روابط کار، بیمه، مالیات و ...
    • دفاع از حقوق و منافع صنفی در تعامل و مشارکت موثر با کلیه نهادها، مجامع، تشکل‌ها و سازمانهای مرتبط اعم از خصوصی و دولتی
    • تعرفه گذاری با هدف تثبیت ارزش واقعی خدمات فناوری اطلاعات
    • بررسی مدل های انتخابات در نهاد های صنفی جهت تغغیرات لازم در این زمینه

    مشارکت صنفی

    • فراهم نمودن تسهیلات و امکانات رفاهی بیشتر برای اعضای سازمان (کیفیت بالاتر و هزینه کمتر در استفاده از انواع خدمات بیمه‌ای، مراکز فرهنگی و ورزشی، آرم طرح ترافیک و ...)
    • سعی در ایجاد تعاونی مصرف اعضای سازمان به منظور کاهش هزینه های اعضا و پرسنل آنها
    • تشکیل کلوپ اعضای سازمان جهت رابطه فعال تر اعضا با یکدیگر و تقویت تجارت متقابل اعضا
    • ترویج فرهنگ فعالیت صنفی و تشکیلاتی برای رسیدن به هدف مشترک
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان