• محمدباقر اثنی عشری رئیس شورای مرکزی سازمان نصر کشور شد

    کد: 24092
    تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
    منبع خبر: روابط عمومی
    تعداد بازدید: 194
    محمدباقر اثنی عشری با رای اکثریت قاطع آرا به عنوان رئیس شورای مرکزی دوره پنجم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور انتخاب شد.

    به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، در اولین نشست شورای مرکزی دوره پنجم رئیس و نواب رئیس شورای مرکزی انتخاب شدند.

    در این جلسه محمدباقر اثنی عشری با رای اکثریت قاطع آرا به عنوان رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، عباس رمدانی با ۲۲ رای نائب رئیس اول و نظام الدین خوارزمی با ۲۰ رای، به عنوان نائب رئیس دوم شورا انتخاب شدند.همینطور محمد اطرج نیز به اتفاق آرا به عنوان خزانه دار شورای مرکزی برگزیده شد.

    در این نشست محمدباقر اثنی عشری با بیست رای، وحید تائب با دو رای و حمید توسلی با یک رای انتخاب شدند تا جهت صدور حکم رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به رئیس جمهور معرفی شوند.

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان