•  
    چهارمین نشست کمیسیون تجارت الکترونیک

    صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی استانی تهران

    شماره: 4
    تاریخ : ۱۳۹۲/۰۷/۲۷
    موضوع : جلسه شماره چهار کمیسیون تجارت الکترونیکی
    مکان جلسه : سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران زمان: 15:00 تا 17:00
    دبیر جلسه : ناهید صفرلو
    دستور جلسه :

     گزارش کارگروه ها 

    حاضران در جلسه:

     رئیس کمیسیون خانم بحری، علیرضا محمودیان،اصغر رضانژاد، سیامک کیائی ، میلاقهاری بیدگلی، سام مدن پور، ناصر علی سعادت، احسان گلابگیر، رضا¬اربابیان، نازنین دانشور، حسام میرآرمندهی، بهرام حقیقی، سید ادیب¬حافظی¬گل، حمید خرازان (میهمان)

    چکیده:

     گزارش کارگروه سرویس و پرداخت الکترونیکی :

    آقای قهاری توضیحاتی در خصوص بررسی سرویس USSD و مقایسه تطبیقی آن دادند و مقرر شد :
                  نیازهای پرداختی از اعضای کمیسیون جمع آوری شود.
                 بررسی روشهای مرسوم دنیا در پرداخت مانند Paypal و همسان سازی آن با توانمندیهای کشور در اجرای طرحهای مشابه مطابق با قوانین بانکی
                زمینه سازی برای برگزاری سمینار ارائه نیازهای صنف از بانکها برای PSPها و بانکها
     
    گزارش کارگروه فرهنگ سازی : کارگروه تشکیل نشده است . 
    کارگروه مطالعه و قوانین :
    اساسنامه های ذیل توسط حاضرین مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و نکات مهم و مرتبط با کسب و کار الکترونیک استخراج گردید.
    مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
    مرکز راهبری فناوری اطلاعات
    سازمان فناوری اطلاعات ایران به همراه اصلاحیه آن
    مرکز ملی فضای مجازی کشور 
    سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
    مقرر شد کارگروه دفترچه راهنمای قوانین تجارت الکترونیک را تهیه و در صورت لزوم به کمک سازمان منتشر نماید.
     
    کارگروه اینترنت :  کارگروه تشکل نشده است . 
    کارگروه تعامل با سازمان های حاکمیتی :
    جلسه مابین آقای حقیقی و جناب یوسفیان برگزار گردید که قرار بر ارائه ریز قیمت و جدول ریسک بیمه پارسیان و ایران شد.
    با دفتر آقای کرباسیان مدیرعامل پست جهت یک نشست هماهنگ و بنا به صحبت¬های صورت گرفته قرار بر ارائه نامه ای از طرف سازمان نصر برای نشستی با آن مقام و اعضاء کمیسیون تجارت صورت بگیرد .
     
    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
    مصوبه شماره 1 دبیرخانه انجام شده مقرر شد: معرفی نامه ای جهت معرفی آقای حقیقی به بیمه آماده شود ...
    مصوبه شماره 2 دبیرخانه انجام شده مقرر شد : نامه جهت هماهنگی نشست با پست تهیه و تنظیم شود .
     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان