•  
    جلسه 06 کمیسیون آموزش و پژوهش دوره پنجم

    صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی استانی تهران

    شماره: 06
    تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
    موضوع : جلسه 06 کمیسیون آموزش و پژوهش دوره پنجم
    مکان جلسه : دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران زمان: 11:30 تا 14:30
    دبیر جلسه : بهنام نقاشی
     فایل متن صورت جلسه
     
    SW-506.pdf138.9  کیلوبایت
    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان