•  
    صورتجلسه نوزدهمین نشست کمیسیون سخت افزار

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی تهران

    شماره: 19
    تاریخ : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
    موضوع : صورتجلسه نوزدهمین نشست کمیسیون سخت افزار
    مکان جلسه : دبیرخانه سازمان زمان: 09:00 تا 11:00
    دبیر جلسه : حسین تبریزی
    دستور جلسه :

    -    دید و بازدید سال نو و بحث آزاد.
    -    عدم ثبت سفارش بدون ثبت نمایندگی بر روی نوت بوک، تبلت،صفحه کلید، موشواره، مانیتور، گیرنده های تلویزیونی دیجیتال، IP TV، PC بصورت کامل.
    -    بررسی مسائل مربوط به خدمات پس از فروش بر روی کالاهائی که توسط شخص حقیقی و یا حقوقی ثبت شده اند.
    -    بررسی نامه فدراسیون واردات ایران درخصوص پرداخت ورودیه و حق عضویت فدراسیون.
    -    معرفی لیست نمایندگی ها یا خدمات پس از فروش غیرمجاز در سایت 118 بمنظور معرفی به اداره کل خدمات مخابراتی استان تهران.
    -    بررسی اختصاص یک میز برای تشکل های اتاق ایران در لابی سالن جلسات و حضور یک نفر بمنظور تبلیغ و معرفی انجمن و اعضای آن  که می توان بروشور تبلیغاتی، نمونه محصولات و ... را در روی میز و در اختیار هیأت نمایندگان اتاق ایران قرار دهند.
    -    سایر موارد.
     

    حاضران در جلسه:

    جناب آقایان: منصورشاکری فرد(ریاست محترم هیأت مدیره انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای/شرکت سرورایانه)، سعید عابدین درکوش(عضو محترم هیأت مدیره انجمن واردکنندگان و ریاست محترم کمیسیون کالا و تجهیزات رایانه ای/شرکت شاب)، حسین غروی رام(عضو محترم هیأت مدیره انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای/شرکت انفورماتیک گستر)، امین سمیع زاده(شرکت مهندسی نیروان)، محسن آزادروستا(شرکت بدر الکتریک)، مسعود فیضی(شرکت ایران رهجو)، رضا پورزابل زاده(نماینده آقای سعید زندی/شرکت داده پرداز رایانه تلاش)، حسین تبریزی(دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای).

    چکیده:

    -    درخصوص بند 2 دستورجلسه درزمینه عدم ثبت سفارش بدون ثبت نمایندگی بر روی نوت بوک، تبلت،صفحه کلید، موشواره، مانیتور، گیرنده های تلویزیونی دیجیتال، IP TV، PC، مقرر گردید نامه ای از طرف مجمع عالی واردات، انجمن و سازمان نظام صنفی رایانه ای ارسال و به موارد ذیل اشاره گردد:
     با توجه به عدم امکان اخذ نمایندگی از برخی از کشورها و کوتاه بودن لایف تایم بسیاری از کالاهای حوزه IT و زمان بر بودن پروسه قانونی اخذ نمایندگی، اجرای قانون مذکور باعث افزایش ورود کالاها بصورت قاچاق و از مبادی غیر رسمی و در نتیجه افزایش قیمت می گردند.
    -    درخصوص بند 3 دستورجلسه درزمینه بررسی مسائل مربوط به خدمات پس از فروش بر روی کالاهائی که توسط شخص حقیقی و یا حقوقی ثبت شده اند، مقرر گردید جناب آقای غروی رام با جناب آقای رضا نژاد مذاکره و نامه ای تنظیم نمایند و از هر سه تشکل مجمع عالی واردات، انجمن و سازمان نظام صنفی رایانه ای ارسال گردد.
    -    درخصوص بند 4 دستورجلسه درزمینه بررسی نامه فدراسیون واردات ایران درخصوص پرداخت ورودیه و حق عضویت فدراسیون، مقرر گردید در جلسه آتی مطرح و تصمیم گیری گردد.
    -    درخصوص بند 5 دستورجلسه درزمینه معرفی لیست نمایندگی ها یا خدمات پس از فروش غیرمجاز در سایت 118 بمنظور معرفی به اداره کل خدمات مخابراتی استان تهران، موضوع در جلسه مطرح گردید.
    -    درخصوص بند 6 دستورجلسه درزمینه بررسی اختصاص یک میز برای تشکل های اتاق ایران در لابی سالن جلسات و حضور یک نفر بمنظور تبلیغ و معرفی انجمن و اعضای آن  که می توان بروشور تبلیغاتی، نمونه محصولات و ... را در روی میز و در اختیار هیأت نمایندگان اتاق ایران قرار دهند، مقرر گردید در جلسه آتی مطرح و تصمیم گیری گردد.
    -    مقرر گردید جلسه بعدی یک ماه بعد در محل سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار گردد.
     

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان