•  
    صورتجلسه پانزدهمین نشست کمیسیون سخت افزار

    صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی استانی تهران

    شماره: 15
    تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
    موضوع : صورتجلسه پانزدهمین نشست کمیسیون سخت افزار
    مکان جلسه : دبیرخانه سازمان زمان: 09:00 تا 11:00
    دبیر جلسه : حسین تبریزی
    دستور جلسه :

    -    استماع گزارش جلسه ساماندهی تشکل های حوزه واردات و تشکیل فدراسیون واردات مورخ 10/08/1394.
    -    استماع گزارش جلسه صبحانه کاری با جناب آقای دکتر ستاری(معاونت محترم علمی فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران) مورخ 11/08/1394.
    -    بررسی الزام اخذ گواهینامه ثبت نمایندگی و واردات شناسنامه دار.
    -    بررسی تشکیل انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در اتاق ایران.
    -    برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/09/1394.
    -    سایر موارد.
     

    حاضران در جلسه:

    جناب آقایان: منصورشاکری فرد(ریاست محترم هیأت مدیره انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای/شرکت سرورایانه)، سعید عابدین درکوش(عضو محترم هیأت مدیره انجمن واردکنندگان و ریاست محترم کمیسیون کالا و تجهیزات رایانه ای/شرکت شاب)، حسین غروی رام(عضو محترم هیأت مدیره انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای/شرکت انفورماتیک گستر)، فرزاد فروردین(شرکت سامانه سبز رایان)، امین سمیع زاده(شرکت مهندسی نیروان)، علیرضا پور نقش بند(شرکت نرم افزاری نقش)، مسعود فیضی(شرکت ایران رهجو)، محسن آزاد روستا(شرکت بدر الکتریک)، رامین رضایی(نماینده سرکار خانم ویدا سینا/مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک)، مهرداد رجبی پور(شرکت سازگار ارقام)، همایون تاجبخش(شرکت تحلیل گران اطلاعات نگاره)، مجید هاشم الحسینی(نماینده جناب آقای فرخ امیری/شرکت مرکزماشینهای اداری ایران(مادیران))، حمیدرضا فراهانی(نماینده جناب آقای احسان هاشمی زاده/شرکت آواژنگ)، بابک صالحی(شرکت وب سیستم).

    چکیده:

    -    درخصوص بند 1 دستور جلسه درزمینه استماع گزارش جلسه ساماندهی تشکل های حوزه واردات و تشکیل فدراسیون واردات مورخ 10/08/1394، جناب آقای شاکری فرد توضیحاتی درخصوص جلسه مذکور و لزوم تشکیل فدراسیون واردات بمنظور حضور تشکل های وارداتی در تصمیم گیری ها و حوزه های اجرایی واردات و تدوین اساسنامه فدراسیون ظرف 2 هفته آتی و بهره مندی از نظرات جناب آقای پیربابایی در تدوین اساسنامه ارائه و در ادامه جناب آقای دکتر درکوش تاریخچه ای از اقدامات و پیگیری های مجمع درخصوص تشکیل فدراسیون واردات در اتاق ایران و همچنین تشکیل انجمن های وارداتی به وسیله کمیسیون های مجمع مطرح نمودند.
    -    درخصوص بند 2 دستور جلسه درزمینه استماع گزارش جلسه صبحانه کاری با جناب آقای دکتر ستاری(معاونت محترم علمی فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران) مورخ 11/08/1394، جناب آقای شاکری فرد توضیحاتی درخصوص جلسه مذکور مبنی بر فعالیت اکثریت شرکت کنندگان در حوزه دانش بنیان و طرح مشکلات و معضلات مربوطه از جمله ناچیز بودن بودجه و تخصیص وام های بسیار ناچیز، پیشنهاد افزایش بودجه حوزه دانش بنیان، همچنین پیشنهاد پذیرش شرکت های واردکننده تجهیزات پیشرفته و فوق پیشرفته بعنوان شرکت دانش بنیان توسط جناب آقای شاکری فرد در جلسه مذکور نیز مطرح گردید.
    -    درخصوص بند 3 دستور جلسه درزمینه بررسی الزام اخذ گواهینامه ثبت نمایندگی و واردات شناسنامه دار، پس از ارائه گزارش موضوعات مطرح شده در جلسه هیأت مدیره مجمع عالی واردات توسط جناب آقایان دکتر درکوش و غروی رام و اعلام نقطه نظرات اعضای محترم کمیسیون در این زمینه، به اتفاق آراء مقرر گردید با توجه به عدم امکان اخذ نمایندگی از برخی از کشور و کوتاه بودن لایف تایم بسیاری از کالاهای حوزه IT و زمان بر بودن پروسه قانونی اخذ نمایندگی، راهکارهای ذیل به ترتیب اولویت پیگیری گردد: 1-  شرکت هایی که قادر به اخذ گواهینامه ثبت نمایندگی می باشند مراحل قانونی را از طریق مرکز امور اصناف و بازرگانان طی نمایند. 2- در صورت عدم امکان اخذ نمایندگی، پیشنهاد می گردد کمیته مشورتی متشکل از مجمع عالی واردات، انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای، سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران و سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران تشکیل گردد و  مرکز امور اصناف و بازرگانان واردکنندگان مذکور را بمنظور بررسی مدارک و مستندات مربوطه به کمیته مشورتی معرفی نمایند و کمیته پس از تأئید بمنظور صدور گواهینامه، واردکننده مذکور را بعنوان "واردکننده مسئولیت پذیر" به مرکز امور اصناف و بازرگانان معرفی نمایند. 3- درصورت عدم پذیرش پیشنهاد تشکیل کمیته مشورتی از جانب مرکز امور اصناف و بازرگانان، درخواست گردد که موضوع درخصوص حوزه IT مسکوت باقی بماند.
    -    درخصوص بند 4 دستور جلسه درزمینه بررسی تشکیل انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در اتاق ایران، ابتدا تاریخچه ای از تشکیل کمیسیون تجهیزات و ادوات برق و الکتروتکنیک و مخابرات(که بیشتر اعضای کمیسیون در حوزه واردات موبایل فعال بودند) و تخلفات صورت گرفته و لزوم ادغام با کمیسیون کالا و تجهیزات رایانه ای(IT) توسط جناب آقای دکتر درکوش و  با توجه به آگهی فراخوان ثبت نام عضویت و دعوت به مجمع عمومی مؤسسین انجمن به نامه "انجمن واردکنندگان موبایل و تجهیزات جانبی" و اشاره به موافقت اصولی صادره مورخ 12/05/1394 به همین نام و درج نام "انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و تجهیزات جانبی" در لیست تشکل های ملی اتاق ایران، مقرر گردید از ریاست محترم مجمع عالی واردات درخواست گردد موضوع حذف نام تبلت از نام انجمن مذکور با توجه به مستندات موجود و موازی کاری با فعالیت "انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای" پیگیری گردد.
    -    همچنین مقرر گردید با توجه به تشکیل انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای در تاریخ 28/07/1393 و موازی کاری فعالیت انجمن واردکنندگان موبایل و تجهیزات جانبی با انجمن کالا و تجهیزات رایانه ای، اقدام اتاق مبنی بر صدور موافقت اصولی، بصورت کتبی از جانب انجمن مورد اعتراض واقع گردد.
    -    درخصوص بند 5 دستور جلسه درزمینه برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/09/1394، مقرر گردید تمامی اعضای

     محترم کمیسیون در جلسه مذکور شرکت نمایند و عضویت اعضایی که حق عضویت سال 94 را نپرداخته اند تا قبل تاریخ برگزاری مجمع عمومی پیگیری گردد.
    -    در ادامه جناب آقای پورنقشبند توضیحاتی درخصوص جلسه فی مابین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران و اتحادیه فناوران رایانه تهران درخصوص اخذ مجوز خدمات پس از فروش مطرح و در نهایت توافق گردیده است مجوز صدور گارانتی از دو حوزه اتحادیه و سازمان نظام صنفی(ممیزی واردکنندگان از طریق سازمان نظام صنفی صورت می پذیرد) برای اعضای خود صادر و گزارشات به سازمان حمایت ارسال گردد. تأئید یا عدم تأئید و صدور مجوز در حوزه اختیارات سازمان حمایت خواهد بود. پروانه کسب نیز از طریق اتحادیه صادر می گردد.
     

     فایل متن صورت جلسه
     
    S-15.pdf351.78  کیلوبایت
    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان