•  
    سیزدهمین جلسه کمیسیون افتا در دوره چهارم هیات مدیره

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی تهران

    شماره: 13
    تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
    موضوع : بررسی برگزاری نمایشگاه تخصصی امنیت
    مکان جلسه : دبیرخانه سازمان زمان: 15:00 تا 17:00
    دبیر جلسه : مهدی رشنو
    دستور جلسه :

    بررسی برگزاری نمایشگاه تخصصی امنیت

    حاضران در جلسه:

    پویا قادسی (سیمیاپردازشگر)، محمود محسنی‌نیا (امن‌افزارگستر شریف)، مهری یحیایی (مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک)، رامبد راستی – محمد جواهری (پندار کوشک ایمن)، سیدمحمدرضا رشتی (توسعه ارتباطات بهینه برنا)، کاظم محمدی (امن‌پرداز)، رضا اخلاقی (دمسان رایانه)، گل‌مر بحری (پارس آتنادژ)، سینا بقایی (گسترش خدمات تجارت الکترونیک)، محمدرضا مهرآزما (شخص حقیقی)، علی عبدی (گروه دوران)، سارا معیاری (گام الکترونیک)، صادقی (شبکه گستر)

    چکیده:

    -    در مورد فهرست فعالان حوزه بررسی و تبادل نظر شد. مقرر شد این فهرست پس از تکمیل به افتای ریاست جمهوری ارسال شود.
    -    مختصری از فعالیت‌های انجام شده در خصوص نمایشگاه امنیت اطلاع‌رسانی شد. قرار است جلساتی با افتای ریاست جمهوری برگزار شود. پیشنهاد شد برای دوره‌های بعد، در هنگام پیش‌ثبت‌نام، بعد تجاری مساله هم دیده شود و الزامات مالی مانع انصراف برخی متقاضیان شود. در همین زمینه بر همبستگی صنفی تاکید شد. با توجه به وضعیت به‌وجودآمده در مورد برگزاری نمایشگاه امنیت، در مورد اساس برگزاری نمایشگاه در نیمه مهرماه رای‌گیری شد و اعضا با اکثریت آرا (10 نفر) به آن رای مثبت دادند. این رای‌گیری به منزله حضور همه‌جانبه اعضا و پشتیبانی کامل از برگزاری نمایشگاه عنوان شد.
    -    در مورد امکان حضور در الکامپ به‌صورت سالن امنیت بررسی و تبادل نظر شد.
    -    ایجاد انجمن علمی افتا، در دستورجلسه آتی کمیسیون قرار گرفت.

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
    مصوبه اول بهناز آریا ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ انجام شده تکمیل فهرست فعالان حوزه و ارسال برای افتای ریاست ...
    مصوبه دوم - انجام شده آقای مهرآزما به‌عنوان نماینه کمیسیون در جلسه افتای ریاست جمهوری حاضر و صورتجلسه تهیه می‌کنند.
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان