•  
    ششمین جلسه کمیسیون افتا در دوره چهارم هیات مدیره

    صورت جلسه کمیسیونهای تخصصی استانی تهران

    شماره: 6
    تاریخ : ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
    موضوع : بررسی برگزاری نمایشگاه تخصصی امنیت
    مکان جلسه : دبیرخانه سازمان زمان: 15:00 تا 17:00
    دبیر جلسه : مهدی رشنو
    دستور جلسه :

    -    بررسی برگزاری نمایشگاه تخصصی امنیت
    -    بررسی شرایط بازار پس از حصول توافق هسته‌ای
    -    آزمون مشاوران
    -    تعرفه

    حاضران در جلسه:

    پویا قادسی (سیمیاپردازشگر)، محمود محسنی‌نیا (امن‌افزارگستر شریف)، رامبد راستی (پندار کوشک ایمن)، سیدمحمدرضا رشتی (توسعه ارتباطات بهینه برنا)، رضا اخلاقی (دمسان رایانه)، گل‌مر بحری (پارس آتنادژ)، محمدرضا مهرآزما (شخص حقیقی)، علی عبدی (گروه دوران)، سارا معیاری (گام الکترونیک)

    چکیده:

    -    با توجه به فعالیت‌های انجام شده در کارگروه برگزاری نمایشگاه، زمان برگزاری نمایشگاه امنیت، هفته اول مردادماه و مکان‌های پیشنهادی، سالن حجاب و بوستان گفتگوست. پیشنهاد شد به وجهه بین‌المللی نمایشگاه توجه بیشتری شود. با توجه به بازخورد دوره اول، کارگاه‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند. پیشنهاد شد کنفرانس خبری هم در برنامه برگزاری نمایشگاه دیده شود. حذف فعالان ناسالم کسب و کار حوزه، از مزایای برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی عنوان شد. بر اهمیت انتخاب موضوعات کارگاه‌ها و تبلیغات روی آنها تاکید شد.اعضا در ارتباط با جذب حامی مالی و همین طور امکان دریافت ورودیه بررسی و تبادل نظر کردند. مقرر شد این موضوعات در کارگروه مربوطه نتیجه‌گیری شود.
    -    اعضا در مورد شرایط پس از توافق بررسی و تبادل نظر کردند. پیشنهاد شد چنانچه ظرفیت‌های سازمان پاسخگوست، تعامل با سازمان‌های بین‌المللی برقرار شود. در همین زمینه موضوع دایرکتوری تجاری اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
    -    آمارهایی از نتایج آزمون مشاوران تهران اعلام شد. پیشنهاد شد کارکرد درستی برای آزمون و پذیرفته‌شدگان و همین طور مدرک آن در نظر گرفته شود. پیشنهاد شد موضوع در کارگروهی موردبررسی قرار گیرد.
    -    پیش‌نویس تعرفه پیشنهادی کارشناسان رسمی دادگستری دوباره ارایه شد و اعلام شد که در صورت عدم اظهارنظر اعضا، شورای مرکزی تعرفه قبلی را با 20% افزایش به تصویب خواهند رساند.

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
    مصوبه اول اعضای کمیسیون ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ انجام شده ارایه نظر در مورد تعرفه پیشنهادی کارشناسان رسمی ...
    مصوبه دوم اعضای کمیسیون ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ انجام شده پیشنهاد موضوع کارگاه‌های نمایشگاه امنیت
    مصوبه سوم بهناز آریا، کارگروه برگزاری نمایشگاه تخصصی ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ در دست اقدام بازدید از بوستان گفتگو
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان