• مطالعه قوانین

    این کارگروه باهدف بررسی، تحلیل، اظهار نظر و پیشنهاد در خصوص قوانین و مقررات وضع شده یا در حال وضع حوزه فناوری اطلاعات بالاخص تجارت الکترونیکی تشکیل شده است.

    اعضاء

     

     
    اصغر رضانژاد
    سمت سازمانی: مسوول کارگروه مطالعه قوانین و عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی 

    پست الکترونیک : rezanejad@dpcio.com

    عنوان شرکت : بهینه سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوه
    تحصیلات :

    چکیده سوابق صنفی: عضو کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، عضو کارگروه نرم افزارهای پیشرفته سازمانی (ERP) سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و عضو کارگروه آموزش الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

     
    ناصرعلی سعادت
    سمت سازمانی : عضو کارگروه و کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیک : nasser@neda.ir
    عنوان شرکت : ندا رایانه - سایت چاره 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
     
    حمیدرضا احمدی
    سمت سازمانی : عضو کارگروه و کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیک : h.ahmadi@iranea.com
    عنوان شرکت : کانون کارآفرینی ایران
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
     
    هما پورمحمدی
    سمت سازمانی : عضو کارگروه و کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیک : ceo@nitaa.ir
    عنوان شرکت : ناهید یگانه تجارت الکترونیک
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
     
    امیر منصوری
    سمت سازمانی : عضو کارگروه و کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیک : mansoori@exit-group.com
    عنوان شرکت : گروه همکاری های اقتصادی اگست
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
     
    مصطفی امیری
    سمت سازمانی : عضو کارگروه و کمیسیون تجارت الکترونیکی
    پست الکترونیک : m.amiri@samansystems.com
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
       
     

     

    اهداف و برنامه ها

     

    1-      کسب اطلاع از آخرین رویدادهای مربوط به صدور لوایح، قوانین، بخشنامه ها و مقررات مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی افزار از طریق رصد و پایش اخبار و ارتباط مستمر با منابع اطلاعاتی مربوطه.

    2-      اطلاع رسانی به اعضا در خصوص رویدادهای مهم مربوط به قوانین و مقررات حوزه تجارت الکترونیکی از طریق بیرخانه و روابط عمومی سازمان.

    3-       بررسی و تحلیل طرح ها، لوایح، بخشنامه ها و قوانین و مقررات جدید (ارجاع شده از هیات مدیره سازمان یا رصد شده) از منظر منافع و مصالح صنفی و انتشار نتایج بررسی ها در قالب نقد، گزارش، پیشنهاد، ... جهت اعلام موضع یا اقدام اصلاحی سازمان.

    4-      مطالعه و بررسی قوانین موضوعه فعلی در حوزه های مختلف مرتبط با کسب و کار تجارت الکترونیکی و تنظیم طرحهای پیشنهادی جهت اصلاح قوانین موجود و پیشنهاد وضع قوانین جدید در جهت رفع خلاء های قانونی مرتبط با کسب و کار تجارت الکترونیکی.

    5-      مشارکت در ارتباطات سازمان با مراجع قانونگذاری ذیربط اعم از کمیسیون لوایح دولت و کمیسیونهای تخصصی مجلس.

    6-      تعامل با سایر کمیسیونهای سازمان و سایر کارگروههای کمیسیون تجارت الکترونیکی در مباحث مربوط به قوانین و مقررات.

    7-      همکاری با دبیرخانه سازمان جهت گردآوری، طبقه بندی قوانین مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی و انتشار از طریق پورتال سازمان جهت استفاده اعضاء.

     

    برنامه جلسات

    یک هفته در میان در روزهای یکشنبه از ساعت 15:00 لغایت 17:00

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    قعال شدن کارگروه با اعضای جدید ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ 15:00 تا 17:00
    پیگیری مصوبات ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ 12:00 تا 14:30
    پیگیری مصوبات قبلی ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ 10:00 تا 12:00
    آغاز به کار کارگروه ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ 16:00 تا 18:00
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان