1398/09/18  
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۲:۵۰ ۴۴۹
گروه: خدمات
وضعیت:
چچ
ارائه تعرفه خدمات کارشناسی

ارائه تعرفه خدمات کارشناسی

معرفی

ارایه تعرفه خدمات کارشناسی به منظور ساماندهی و نظارت بر کسب و کار شرکت‌های عضو سازمان