1399/01/11  
جستجوی پیشرفته - شرکت ها
نتیجه جستجو
ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت عضویت
1 21010248 صنعت آموزان پیشرو محمود افشار تهران ۱۳۹۰/۰۷/۱۲

منقضی شده

2 21010605 رایورزان مهر مهدی کربلایی آقا شیرازی تهران ۱۳۸۶/۰۷/۱۷

منقضی شده

3 21010123 آتبین رایانه امیر مظاهری تهران ۱۳۸۷/۱۰/۱۰

منقضی شده

4 21010625 آتیه داده پرداز  امیر جلیلوند تهران ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

در حال تمدید

5 21010479 آداک نمایه سید محمود مرعشی تهران ۱۳۸۹/۰۹/۰۲

منقضی شده

6 21011045 آداک فن آوری مانیا اشکان امیرزاده ابراهیمی تهران ۱۳۹۹/۰۹/۲۱

در حال تمدید

7 21011002 آرامیس رایانه ایرانیان بهنام ولی پور تهران ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

در حال تمدید

8 21010162 آرانت هوشمند منوش سمسار تهران ۱۳۸۴/۱۲/۱۹

منقضی شده

9 21011055 آرتین صنعت تابان  سید محمد بنی هاشمی چهارم تهران ۱۳۹۴/۱۰/۲۰

منقضی شده

10 21010911 آرمان ارتباط آفرین شراره مهرابیان تهران ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

منقضی شده

11 21010145 آرمان پرداز عرفان علی دل خاک تهران ۱۳۸۶/۰۷/۰۴

منقضی شده

12 21010351 آرمان داده افزار رامین احتشام زاده گنج بخش تهران ۱۳۸۹/۱۲/۰۲

منقضی شده

13 21010897 آروند راهکار فناوری اطلاعات حمید رضا رمضانی تهران ۱۳۸۹/۱۰/۱۴

منقضی شده

14 21010540 آریا همراه سامانه اسماعیل ثنائی تهران ۱۳۹۹/۰۴/۰۶

در حال تمدید

15 21010215 آرین دژپاد سیدسهیل رضویون تهران ۱۳۸۶/۰۷/۰۴

منقضی شده

16 21010599 آریا تکس رایان کورش کمالی تهران ۱۳۸۷/۰۷/۱۵

منقضی شده

17 21010768 آریا داد سپند آرش سیدین تهران ۱۳۸۷/۰۹/۰۲

منقضی شده

18 21010854 آریا فن ابزار منوچهر حافظی تهران ۱۳۹۹/۰۶/۲۸

در حال تمدید

19 21010891 آسان پرداخت پرشین حامد منصوری ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

در حال تمدید

20 21010226 آسمان آبی نرم‌افزار لیلا شیخ زاده مهرجردی ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

در حال تمدید

اعضای سازمان