1398/11/29  
معرفی کمیسیون

اطلاع رسانی و تبلیغات

کمیسیون اطلاع‌رسانی و تبلیغات، اتاق فکری برای تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی سازمان در حوزه ارتباطات و اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و روابط عمومی، ارتباط با حاکمیت، سازمان‌های داخلی، تشکل‌های مرتبط صنفی و نظارت بر این فرایند است.

این کمیسیون می‌کوشد با ارایه استراتژی مشخصی برای افزایش آگاهی‌رسانی، جایگاه عمومی سازمان را از طریق برقراری ارتباط و توسعه تعامل با اعضای صنف و نهادهای مختلف، ارتقا بخشد.

موردی جهت نمایش موجود نیست.
واحدهای زیر مجموعه
عنوان واحد تلفن فکس
اطلاعات تماس