1398/11/29  
معرفی کمیسیون

فضای کسب و کار

کمیسیون فضای کسب و کار به عنوان بازوی سازمان و با هدف پایش، احصا و پیگیری رفع مشکلات و معضلات محیط کسب و کار صنف از جمله، پایش قوانین و مقررات حوزه فاوا، پیگیری تهیه و ارائه پیشنهادهای اجرایی برای بهبود فضای کارآفرینی و تغییرات موردنیاز محیط کسب و کار همچنین در توسعه و رشد فضای کسب و کار، با بهره گیری از توانمندی‌های کمیسیونهای تخصصی سازمان و کارشناسان خبره صنف و همچنین تعامل مستمر با نهادها و سازمان‌های ذیربط تشکیل شده است.

اهداف کمیسیون:

 • پایش و شناسایی و حذف مقررات مانع و دست و پاگیر کسب و کارهای صنف
 • مقابله با فساد اداری در حوزه کسب و کار فاوا از طریق شناسایی مقررات و رویه های فسادزا و تلاش برای حذف/اصلاح آنها
 • تلاش برای ایجاد پایبندی دستگاههای دولتی/عمومی به قراردادها و اجرای تعهدات در برابر بخش خصوصی
 • تلاش در حذف مواد و بندهای تحمیلی و یکجانبه از سوی دستگاههای دولتی، بانکها و سایر نهادها به اعضا صنف
 • تلاش در جلوگیری از دخالت نهادهای نامرتبط در حوزه ها و فرآیندهای تولیدی و تجاری صنف
 • استفاده از ظرفیتهای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و پیگیری آنها در جهت بهبود محیط کسب و کار صنف
 • استفاده از ظرفیتهای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پیگیری مواد مرتبط آنها در جهت بهبود محیط کسب و کار صنف
 • پایش و شناسایی فرصتهای توسعه فضای کسب و کار صنف
 • پیگیری در امکان تهیه ضوابط و مقررات موردنیاز برای ایجاد بسترتوسعه فضای کسب و کار صنف

برنامه‌های کمیسیون:
الف – برقراری ارتباطات بیرونی
1- با کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی استان تهران به منظور همکاری و استفاده از تجارب ایشان خصوصا در موضوع تعامل با بیمه تامین اجتماعی
2- با شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت (به نمایندگی از یک تشکل اقتصادی سراسری) جهت ایجاد امکان ارائه پیشنهادات در مورد محیط کسب و کار فاوا
3- با هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت ایجاد امکان ارائه پیشنهادات در مورد مجوزهای محیط کسب و کار فاوا
4- با دفترپایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اموراقتصادی و دارایی به منظور استفاده از ظرفیتها و اطلاعات و منابع ایشان در این حوزه
5- پیگیری از وزیر فاوا جهت تعیین و معرفی معاون ذیربط مسئول بهبود محیط کسب و کار به منظور نهادینه کردن مجرای طرح و پیگیری خواسته های ذیربط صنف در حوزه وزارت فاوا و زیرمجموعه های آن (و همچنین تعیین معاون ذیربط اداره کل فاوای استانهای مختلف جهت موظف شدن به پاسخگویی به مسائل/مطالبات/شکایات نصر استانی مربوطه و اعضای آن)

ب- ارتباطات داخلی:
1- با کمیسیون‌های تخصصی سازمان جهت مشخص شدن معضلات اختصاصی حوزه های باسابقه (مانند سخت افزار، شبکه، افتا و ...) و همچنین حوزه های جدید و نوپای کسب و کار اعضای حوزه مربوطه از صنف و پیگیری آنها در برنامه های کمیسیون تسهیل محیط کسب و کار
2- استفاده از امکانات خبرنامه سازمان و دیگر راهکارهای ارتباطی ایجادشده مصوب سازمان، با بدنه صنف به منظور اطلاع رسانی به اعضا در مورد اقدامات صورت گرفته در حوزه محیط کسب و کار ونتایج کسب شده و ایجاد روحیه مطالبه گری در اعضا صنف نسبت به موانع محیط کسب و کار و مقابله با آنها

ج- دیگر اقدامات اجرایی:
1- تقویت پیگیری/مذاکره با سازمان تامین اجتماعی در جهت تحکیم اجرایی نمودن مفاد بخشنامه 3/14 و در قدم بعدی به روز رسانی وتکمیل موضوعات (با مشارکت و همکاری وزارت فاوا و سازمان فن آوری اطلاعات)
2- تقویت پیگیری/مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به منظور تسهیل و تصحیح مقررات و ضوابط اجرایی ایشان در مورد بررسی و تایید نمونه تجهیزات وارداتی به کشور
3- پیگیری تهیه و ساری نمودن تدریجی نمونه قراردادهای تیپ و عادلانه در حوزه های مختلف فاوا با همکاری کمیسیون‌های تخصصی، وزارت فاوا و در راستای ظرفیت ماده 23 قانون بهبود مستمر کسب و کار
4- درخواست پیگیرانه از وزارت فاوا و وزارت صمت، به منظور کسب و توجه به نظر سازمان نظام صنفی رایانه ای در زمان تدوین و یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها، رویه های اجرایی و یا در مراحل بررسی موضوعات مرتبط به محیط کسب و کار حوزه صنف فاوا در راستای ظرفیت ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر کسب و کار
5- استفاده از ظرفیت کمیسیونهای تخصصی سازمان در شناسایی مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرایی مخل محیط کسب و کار صنف و یا فسادزا و پیگیری تهیه پیشنهادهای حذف/اصلاح/وضع جایگزین آنها برای شورای گفت و گو (اجرای ماده 11 قانون بهبود مستمر کسب و کار)
6- استفاده از ظرفیت کمیسیونهای تخصصی سازمان و همینطور بدنه صنف در شناسایی و پیگیری موارد تبعیض دستگاههای عمومی/دولتی در عقد قرارداد با مجموعه های عمومی (دولتی و یاغیر) و ترجیح آنها بر بخش خصوصی/تعاونی و پیگیری آنها. (اجرای ماده 22 قانون بهبود مستمر کسب و کار)
7- پیگیری برای ایجاد یک فرمت واحد، استاندارد و منصفانه برای تعهدنامه هایNDAبشرکتهای صنف با کمک وزارت ICT به منظورابلاغ به مجموعه دستگاههای دولتی جهت انضمام به قراردادهای فاوا (اجرای ماده 22 قانون بهبود مستمر کسب و کار)
8- شناسایی مجموعه مجوزهای مطرح برای کسب و کارهای صنف فاوا و بررسی موارد اضافی/تکراری و دست و پاگیر در کسب و کار و پیشنهاد و پیگیری اصلاح آنها از طریق "هیات مقررات زدایی و تسهیل صدورمجوزهای کسب و کار"
9- بررسی دقیق مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به کارگیری ظرفیت‌های بندهای مرتبط با حوزه فاوا در پیگیری مطالبات صنفی بهبود محیط کسب و کار.
10- شناسایی و احصا امکانات و حوزه های قابل حصول برای رشد و توسعه محیط کسب و کار (در راستای چندبرابری کردن بازار صنف فاوا)

 • رئیس کمیسیون

  محمدرضا حدادی

  -
  -
  -
  رئیس کمیسیون : محمدرضا حدادی
عوامل اجرایی واحد
نام و نام خانوادگی مسئولیت پست الکترونیک سایر اطلاعات تماس
شهرام شکوری عضو کمیسیون
محمدعلی قائمیان عضو کمیسیون
احمد میردامادی عضو کمیسیون
امیرحسین بلالی عضو کمیسیون
مظفر پوررنجبر عضو کمیسیون
ولی الله فاضلی عضو کمیسیون
احمد علیپور عضو کمیسیون
ژوبین علاقبند عضو کمیسیون
حسام مقصودلو عضو کمیسیون استارت کاریابی آپ کاران
واحدهای زیر مجموعه
عنوان واحد تلفن فکس
اطلاعات تماس