1398/12/05  
معرفی کمیسیون

منابع انسانی

کمیسیون منابع انسانی با هدف پیگیری چالش‌ها و مشکلات در حوزه منابع انسانی شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات تشکیل شده است.

کمیسیون منابع انسانی با هدف پیگیری چالش‌ها و مشکلات در حوزه منابع انسانی شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعالت و جهت نیل به اهداف زیر تشکیل و تلاش می‌کند:
1. فرهنگ سازمانی حوزه فناوری اطلاعات به عنوان شرکت‌های های‌تک
2. بررسی منابع انسانی سازمان به عنوان شریک استراتژی سازمان
3. بررسی و تدوین نظام شهروندی کارکنان حوزه فناوری اطلاعالت
4. استانداردسازی عناوین شغل‌ها (فارسی و لاتین)، مشخص کردن حداقل شرایط احراز هر شغل و مشخص کردن آموزش‌های مربوط به هر شغل در جهت کسب شرایط احراز و تعیین توانایی و شایستگی‌های لازم هر شغل
5. اخلاقیات در حوزه فناوری اطلاعات و تدوین چارچوب ارتقا فرهنگ کارکنان
6. تلاش برای تدوین دستورالعمل "نظام سازمان‌دهی، توانمندسازی و نگهداشت نیروهای شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات"
7. ارایه روش‌های کارآمد در حوزه آموزش و آموزش‌های متناسب با تغییرات فناوری
8. ارایه راه حل در ساماندهی مسایل و مشکلات نیروهای حوزه فناوری اطلاعات (تبدیل وضعیت، سختی کار، طبقه‌بندی مشاغل، ارتقا و...)
9. ارایه راهکارهای جانشین‌پروری و شایسته‌سالاری
10. بررسی چالش تفاوت حقوق و مزایا در حوزه‌های مختلف حوزه فناوری اطلاعات
11. چگونگی پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد در حوزه فردی و واحدی
12. تقویت نقش رهبری مدیران شرکت‌های فناوری اطلاعات
13. ضرورت تدوین الگوی بلوغ و تعالی منابع انسانی و تدوین استراتژی مربوطه در منابع انسانی شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات
14. بررسی روند پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد در حوزه فردی کلیه کارکنان
15. بررسی دستورالعمل نیازسنجی، ساماندهی و تامین منابع انسانی شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات
16. تولید و نشر محتوای علمی اعم از کتاب، مقاله و... به منظور ارتقا دانش و مهارت مدیران، کارشناسان، متولیان، علاقمندان و فرهیختگان حوزه منابع انسانی
17. ایجاد پایگاه و شبکه اطلاعاتی در حوزه منابع انسانی
18. ایجاد بستر انتقال تجربیات
19. ایجاد و توسعه ارتباطات و تبادل اطلاعاتی علمی با نهادها و مجامع بین‌المللی مرتبط
20. بررسی جایگاه کارشناسان نخبه و خاص در ساختار شرکت‌ها و چگونگی ارتقا آنها
21. بررسی وضعیت موجود عرضه و تقاضای نیروی انسانی حوزه فناوری اطلاعات
22. تدوین ضوابط حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در حوزه فناوری اطلاعات
23. تدوین نظام‌نامه حرفه‌ای بکارگیری و جابجایی نیروی انسانی کلیدی در حوزه فناوری اطلاعات
24. تدوین نظام جامع آموزش و توسعه نیروی انسانی در حوزه فناوری اطلاعات
25. برقراری تعامل و ارتباط با انجمن‌های حرفه‌ای، مراکز صنعتی و علمی بین‌المللی در حوزه فناوری اطلاعات
26. آسیب‌شناسی و بررسی وضعیت موجود نظام بکارگیری نیروی انسانی در حوزه فناوری اطلاعات
27. آسیب‌شناسی و بررسی وضعیت موجود نظام حفظ و نگهداشت نیروی انسانی حوزه فناوری اطلاعات
28. آسیب‌شناسی و بررسی وضعیت موجود آموزش و توسعه نیوری انسانی حوزه فناوری اطلاعات
29. برقراری ارتباط و تعامل با شرکت‌های عضو سازمان و دریافت نقطه نظرات مدیران ارشد شرکت‌ها
30. مشخص کردن کارراهه شغلی مشاغل حوزه فناوری اطلاعات
31. تدوین مقررات جهت شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات در راستای تبعیت از استانداردها (ایجاد ضمانت اجرایی)
32. راهکارهای انگیزه‌بخشی نیروی انسانی در شرایط فعلی شرکت‌ها
33. اعلام استانداردهای محیط و فضای کاری منابع انسانی در حوزه فناوری اطلاعات و شرایط مناسب‌تر برای اجاد خلاقیت

اهداف و برنامه‌ها
 • بررسی وضعیت موجود عرضه و تقاضای نیروی انسانی حوزه فناوری اطلاعات
 • آسیب‌شناسی و بررسی وضعیت موجود نظام بکارگیری نیروی انسانی حوزه فناوری اطلاعات
 • تلاش برای تدوین دستورالعمل "نظام سازماندهی، توانمندسازی و نگهداشت نیروهای شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات"
 • بررسی مسایل و مشکلات نیروهای حوزه فناوری اطلاعات (تبدیل وضعیت، سختی کار، طبقه‌بندی مشاغل، ارتقاء ...)
 • ارائه راهکارهای جانشین پروری و شایسته سالاری در حوزه فناوری اطلاعات
 • بررسی چالش تفاوت حقوق و مزایا در حوزه های مختلف حوزه فناوری اطلاعات
 • تلاش در جهت استانداردسازی عناوین شغل‌ها (فارسی و لاتین)
 • تلاش در جهت مشخص کردن حداقل شرایط احراز هر یک از شغل ها
 • شناسایی چالش‌های شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات در حوزه منابع انسانی و بررسی راهکارهایی برای کاهش آنها
 • بررسی نحوه ایجاد بستر انتقال تجربیات در شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات
 • بررسی و تدوین نظام شهروندی کارکنان حوزه فناوری اطلاعات
 • بررسی فرهنگ سازمانی حوزه فناوری اطلاعات به عنوان شرکت های هایتک
 • بررسی ضرورت تدوین الگوی بلوغ و تعالی منابع انسانی و تدوین استراتژی مربوطه در منابع انسانی شرکت های حوزه فناوری اطلاعات
 • برقراری ارتباط و تعامل با اعضای سازمان و دریافت نقطه نظرات مدیران منابع انسانی شرکت‌ها و تلاش در جهت حضور آنها در کمیسیون منابع انسانی
 • رسمیت بخشیدن و تصویب استانداردهای مشاغل حوزه فناوری اطلاعات در وزارت کار
 • رئیس کمیسیون

  مجتبی مددخانی

  دانشجوی دکترا مهندس کامپیوتر
  madadkhany@gmail.com
  -
  -
  رئیس کمیسیون : مجتبی مددخانی
عوامل اجرایی واحد
نام و نام خانوادگی مسئولیت پست الکترونیک سایر اطلاعات تماس
علی اکبر تسویه چی عضو کمیسیون aa_tasviehchi@shatel.ir
فاطمه حسنی عضو کمیسیون چارگون
نصرالله خرسند عضو کمیسیون طرفه نگار
زهرا باقری عضو کمیسیون استارت کاریابی آپ کاران
سید حسن میرباقری عضو کمیسیون
محمد صالحی نژاد عضو کمیسیون salehinezhad@asiatech.ir آسیاتک
صائبه سلوکی نماینده کمیسیون آموزش saebeh.solouki@yahoo.com شتاب‌دهنده تیج
معصومه فتوحی عضو کمیسیون fotohi_m@yahoo.com برید سامانه نوین
واحدهای زیر مجموعه
عنوان واحد تلفن فکس
اطلاعات تماس