1398/11/29  
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
معرفی کمیسیون

استاندارد و مقررات

کمیسیون استاندارد و مقررات در حوزه‌های استانداردها، تعرفه‌ها، قوانین و مقررات و حقوق فناوری فعالیت می‌کند.

ماموریت کمیسیون استاندارد و مقررات عبارت است از: «کمک به توسعه بازار فناوری اطلاعات از طریق استفاده از استانداردها و ترویج فرهنگ استانداردسازی، مشارکت و همکاری با ذی‌نفعان در اصلاح و وضع مقررات تعرفه‌های مرتبط و توسعه پروتکل‌های ارتباطی میان بازیگران این حوزه با هدف افزایش کیفیت محصولات و خدمات»

اهداف و برنامه‌ها
• ایجاد بستری برای مشارکت سازمان در تدوین استانداردهای ملی حوزه فناوری اطلاعات
• تعریف، تبیین و ارتقاء جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در فرآیندهای تدوین استانداردهای ملی
• ایجاد بستری برای مشارکت سازمان در تدوین استانداردهای بین‌المللی حوزه فناوری اطلاعات – از طریق کمیته فنی فناوری اطلاعات
• تهیه نقشه جامعی از استانداردهای فعلی/مورد نیاز حوزه‌ فاوا
• ترویج و ارتقاء فرهنگ به‌کارگیری استانداردها (شامل آموزش، مشاوره، توجیه، ...)
• مشارکت در تعیین استانداردهای اجباری
• مشارکت و همکاری با کمیسیون‌های تخصصی در حوزه شناسایی و تدوین استانداردهای ملی مورد نیاز
• مشارکت در سازمان‌دهی مراکز معتبر ارزیابی انطباق (در مورد محصولات، فرآیندها و اشخاص)
• برقراری ارتباط فعال با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در زمینه تدوین، ترویج و آموزش استانداردها
• توسعه و ترویج پروتکل‌های ارتباطی میان بازیگران این حوزه
• مشارکت در سازمان‌دهی قوانین حوزه فناوری اطلاعات
• همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه تدوین استانداردهای ملی (حضور در کمیته برنامه‌ریزی و اجلاسیه‌های ملی)
• طبقه بندی قوانین و مقررات موجود کشور در حوزه فناوری اطلاعات
• بررسی نیازهای بخش فاوا به قوانین و مقررات
• برقراری ارتباط فعال با نهادهای واضع قوانین و مقررات و ارایه نظرات کارشناسی و مشورتی به آن‌ها
• بررسی آثار اجرایی قوانین و مقررات و ارایه بازخورد آن به نهادهای مسئول و سایر ذینفعان
• اطلاع‌رسانی، آموزش و راهنمایی به اعضای صنف در زمینه قوانین و مقررات
• مشارکت در تدوین چارچوب‌ها، توصیه نامه ها و مقررات صنفی
• مشارکت در بررسی/تدوین لوایح و قوانین فناوری اطلاعات و ارائه نظر مشورتی سازمان به مراجع ذی‌صلاح
• ایجاد بستری برای مشارکت در تدوین/اصلاح تعرفه‌ها – با نظر کمیسیون تخصصی مربوط و مراجع ذی‌صلاح
 • رئیس کمیسیون

  سیدعلیآذرکار

  Azarkar@tehrannsr.org
  -
  -
  رئیس کمیسیون : سیدعلی آذرکار
عوامل اجرایی واحد
نام و نام خانوادگیمسئولیتپست الکترونیکسایر اطلاعات تماس
سید علی اکبر جعفریعضو کمیسیونa.jafari@patira-sanat.irپاتیرا صنعت
بابک ایزدیعضو کمیسیونizadi@rayzansamaneh.comرایزن سامانه گستر
سید محمود تبریزیعضو کمیسیونMtd.dana@gmail.comگسترش فناوری‌های نوین
محمدرضا درجزینیعضو کمیسیونDarjazini@mediasysco.comمدیا پرداز سیستم
ابوالقاسم رجبیعضو کمیسیونAbolghasem.rajabi@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس
فاطمه رحمانیعضو کمیسیونگارنو پرگاس
بهرام زاهدی باروقعضو کمیسیونb.zahedi@sobhansystem.irسبحان سیستم
الهام شفیعیعضو کمیسیونelhamsh@gmail.comعضو حقیقی
اسماعیل قائدیعضو کمیسیونEs.ghaedi975@gmail.com
محمدکاظم مشار موحدعضو کمیسیونMmoshar34@gmail.comعضو حقیقی
سجاد نعیم وفاعضو کمیسیونsajadvafa@aut.ac.irبرهان
سیدحسین عاشوریعضو کمیسیونAshouri@unbco.comاتحاد برکت جنوب
کاظم نصیری اعظمعضو کمیسیونk.nassiri@nikantelecom.irکارن
واحدهای زیر مجموعه
عنوان واحدتلفنفکس
اطلاعات تماس