1398/06/27  
فرم مشاهده واحد

استاندارد و مقررات

کمیسیون استاندارد و مقررات در حوزه‌های استانداردها، تعرفه‌ها، قوانین و مقررات و حقوق فناوری فعالیت می‌کند.

ماموریت کمیسیون استاندارد و مقررات عبارت است از: «کمک به توسعه بازار فناوری اطلاعات از طریق استفاده از استانداردها و ترویج فرهنگ استانداردسازی، مشارکت و همکاری با ذی‌نفعان در اصلاح و وضع مقررات تعرفه‌های مرتبط و توسعه پروتکل‌های ارتباطی میان بازیگران این حوزه با هدف افزایش کیفیت محصولات و خدمات»

اهداف و برنامه‌ها
• ایجاد بستری برای مشارکت سازمان در تدوین استانداردهای ملی حوزه فناوری اطلاعات
• تعریف، تبیین و ارتقاء جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در فرآیندهای تدوین استانداردهای ملی
• ایجاد بستری برای مشارکت سازمان در تدوین استانداردهای بین‌المللی حوزه فناوری اطلاعات – از طریق کمیته فنی فناوری اطلاعات
• تهیه نقشه جامعی از استانداردهای فعلی/مورد نیاز حوزه‌ فاوا
• ترویج و ارتقاء فرهنگ به‌کارگیری استانداردها (شامل آموزش، مشاوره، توجیه، ...)
• مشارکت در تعیین استانداردهای اجباری
• مشارکت و همکاری با کمیسیون‌های تخصصی در حوزه شناسایی و تدوین استانداردهای ملی مورد نیاز
• مشارکت در سازمان‌دهی مراکز معتبر ارزیابی انطباق (در مورد محصولات، فرآیندها و اشخاص)
• برقراری ارتباط فعال با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در زمینه تدوین، ترویج و آموزش استانداردها
• توسعه و ترویج پروتکل‌های ارتباطی میان بازیگران این حوزه
• مشارکت در سازمان‌دهی قوانین حوزه فناوری اطلاعات
• همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه تدوین استانداردهای ملی (حضور در کمیته برنامه‌ریزی و اجلاسیه‌های ملی)
• طبقه بندی قوانین و مقررات موجود کشور در حوزه فناوری اطلاعات
• بررسی نیازهای بخش فاوا به قوانین و مقررات
• برقراری ارتباط فعال با نهادهای واضع قوانین و مقررات و ارایه نظرات کارشناسی و مشورتی به آن‌ها
• بررسی آثار اجرایی قوانین و مقررات و ارایه بازخورد آن به نهادهای مسئول و سایر ذینفعان
• اطلاع‌رسانی، آموزش و راهنمایی به اعضای صنف در زمینه قوانین و مقررات
• مشارکت در تدوین چارچوب‌ها، توصیه نامه ها و مقررات صنفی
• مشارکت در بررسی/تدوین لوایح و قوانین فناوری اطلاعات و ارائه نظر مشورتی سازمان به مراجع ذی‌صلاح
• ایجاد بستری برای مشارکت در تدوین/اصلاح تعرفه‌ها – با نظر کمیسیون تخصصی مربوط و مراجع ذی‌صلاح
 • رئیس کمیسیون

  سیدعلی آذرکار

  Azarkar@tehrannsr.org
  -
  -
  رئیس کمیسیون : سیدعلی آذرکار
عوامل اجرایی واحد
نام و نام خانوادگی مسئولیت پست الکترونیک سایر اطلاعات تماس
سید علی اکبر جعفری عضو کمیسیون a.jafari@patira-sanat.ir پاتیرا صنعت
بابک ایزدی عضو کمیسیون izadi@rayzansamaneh.com رایزن سامانه گستر
سید محمود تبریزی عضو کمیسیون Mtd.dana@gmail.com گسترش فناوری‌های نوین
محمدرضا درجزینی عضو کمیسیون Darjazini@mediasysco.com مدیا پرداز سیستم
ابوالقاسم رجبی عضو کمیسیون Abolghasem.rajabi@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه رحمانی عضو کمیسیون گارنو پرگاس
بهرام زاهدی باروق عضو کمیسیون b.zahedi@sobhansystem.ir سبحان سیستم
الهام شفیعی عضو کمیسیون elhamsh@gmail.com عضو حقیقی
اسماعیل قائدی عضو کمیسیون Es.ghaedi975@gmail.com
محمدکاظم مشار موحد عضو کمیسیون Mmoshar34@gmail.com عضو حقیقی
سجاد نعیم وفا عضو کمیسیون sajadvafa@aut.ac.ir برهان
سیدحسین عاشوری عضو کمیسیون Ashouri@unbco.com اتحاد برکت جنوب
کاظم نصیری اعظم عضو کمیسیون k.nassiri@nikantelecom.ir کارن
واحدهای زیر مجموعه
عنوان واحد تلفن فکس
اطلاعات تماس