1398/11/29  
معرفی کمیسیون

صندوق های مکانیزه فروش

 • رئیس کمیسیون

  محمد گلستانی

  mgolestani@bordscan.com
  -
  -
  رئیس کمیسیون : محمد گلستانی
عوامل اجرایی واحد
نام و نام خانوادگی مسئولیت پست الکترونیک سایر اطلاعات تماس
فرشاد اشتری عضو کمیسیون f.ashtari@iranargham.com ایران ارقام
مجید الفت عضو کمیسیون olfat@takinelectronics.co تکین الکترونیک
ساسان زرهوئه دبیر کمیسیون sales@allmarksco.com پهن دشت سهیل
علی قنادیان عضو کمیسیون info@aradtajhiz.ir آراد تجهیز نیکان
حسین سیفی عضو کمیسیون s.m@sadrgroup.ir مهندسی توزین صدر
محمدرضا منفرد نائیب رئیس کمیسیون monfared@madiran.com مادیران
سیدحسین عاشوری عضو کمیسیون ashouri@unbco.com اتحاد برکت جنوب
علی عزیزی عضو کمیسیون توین تکنو
امیر ناظری عضو کمیسیون دیبا الکترونیک صبا
حمید بهمنی عضو کمیسیون زبر آسیا
واحدهای زیر مجموعه
عنوان واحد تلفن فکس
اطلاعات تماس