1398/11/29  
معرفی کمیسیون

امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)

کمیسیون افتا (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با هدف ایجاد ساختارمورد نیاز جهت بررسی مشکلات و مسائل صنفی، ساماندهی بازار کار صنف ، کمک به بهبود کسب و کار وتعامل با بخش دولتی به عنوان نماینده بخش خصوصی دراین حوزه براساس محورهای هفتگانه سازمان تشکیل گردیده است.

کمیسیون با 21 عضو خود هر 2 هفته یکبار طی جلساتی به بررسی مسائل صنفی حوزه افتا پرداخته و با تشکیل کارگروه هایی سعی به انجام اقداماتی در راستای اهداف خود می نماید.

 • رئیس کمیسیون

  بهناز آریا

  edu@kahkeshan.com
  -
  -
  رئیس کمیسیون : بهناز آریا
عوامل اجرایی واحد
نام و نام خانوادگی مسئولیت پست الکترونیک سایر اطلاعات تماس
رامبد راستی قائم مقام اول کمیسیون rasti@pki.co.ir پندار کوشک ایمن
محمود محسنی نیا قائم مقام دوم کمیسیون mohseninia@amnafzar.ir امن افزار گستر شریف
سیدمحمدرضا رشتی عضو کمیسیون rashti@ircert.com توسعه ارتباطات بهینه برنا
گل مر بحری عضو کمیسیون g.b@athena.ir سامانه نگار آتنا
آنی خاچیکیان عضو کمیسیون ani.khachekian@gmail.com پیشگامان وادی شبکه های یکپارچه
سینا بقایی عضو کمیسیون Sina.baghaei@iedco.ir گسترش خدمات تجارت الکترونیک
محمدرضا مهرآزما عضو کمیسیون mehrazma.mr@gmail.com
رضا اخلاقی دبیر کمیسیون akhlaghi@damsun.com مهندسی دمسان رایانه
فرخ خویلو عضو کمیسیون fkh@shabakeh.net شبکه گستر
پدرام جمشیدیان عضو کمیسیون p.jamshidian@ojankish.com گروه تجارت اوژن کیش
سیدعباس حسینی عضو کمیسیون info@amnpardaz.com امن پرداز
شهریار بیژنی عضو کمیسیون bijani@faraconesh.com فراکنش
کیان یزدیان عضو کمیسیون info@irianalab.ir خدمات آزمایشگاهی فناوران آیریانا کیهان ( آزمایشگاه امنیت و کیفیت نرم افزار ایریانا )
فریدالدین مهروانی بهبهانی عضو کمیسیون f.behbahani@infoamn.com ایده فروزان امن (اینفوامن)
افشین کلاهی عضو کمیسیون kolahi@rahnegar.com ره نگار فردا
علی عباس نژاد عضو کمیسیون ali@ali.biz موسسه فرهنگی هنری کهکشان نور
حمید بابادی نیا عضو کمیسیون hamid-bn@gilascomputer.com گیلاس کامپیوتر
علیرضا صالحی عضو کمیسیون salehi@didehban.com دیده بان ایما تدبیر
سجاد نعیم وفا عضو کمیسیون Sajadvafa@aut.ac.ir
فریبرز قربانیان عضو کمیسیون fghorbanian@yahoo.com
واحدهای زیر مجموعه
عنوان واحد تلفن فکس
اطلاعات تماس