1398/11/29  
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۳۰ ۵۳
طبقه بندی: سمینارها و رویدادها
سطح برگزاری: استانی
چچ
تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی ایران در سال 1397

تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی ایران در سال 1397

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نظر دارد سمینار «تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی ایران در سال 1397 - با نگاه ویژه به صنعت فاوا» را با حضور آقایان دکتر مرتضی ایمانی‌راد و دکتر سیامک قاسمی در قالب دو جلسه 4 ساعته (به شرح زیر) و مجموعاً به مدت 8 ساعت برگزار کند.

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۷
تاریخ پایان: یکشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۷
آدرس محل برگزاری: دانشگاه خاتم